Enkel lovgivning til en digital fremtid

Danmark har et af verdens bedste velfærdssamfund, men i vores iver efter at gøre det godt, er der blevet lagt lag på lag i lovgivningen. Der er for mange undtagelser og uklare begreber, som både gør det svært at gennemskue, hvilke regler, der gælder for den enkelte borger, men det gør det også svært at få de mange regler omsat til en effektiv digital administration.

Lovgivningen er på nogle områder i dag så kompleks, at det kan være uklart for borgere og virksomheder at gennemskue, hvilke regler der gælder. Lovgivning med mange undtagelser, uklare begreber eller mange proceskrav er også vanskelig at administrere, og kan resultere i lange sagsbehandlingstider og hindre en effektiv og digital forvaltning.

Derfor iværksætter regeringen en række initiativer, som skal bidrage til, at fremtidens love bliver digitaliseringsklare. Det er vigtigt, at lovgivningen bliver ajourført, så den understøtter det digitale samfund, Danmark er i dag.

Lovgivning skal være enkel og klar og skabe grundlaget for en mere reel og systematisk afbureaukratisering af den offentlige sektor. Digitaliseringsklar lovgivning skal understøtte en lettere hverdag for de offentligt ansatte og en mere effektiv, digital betjening af borgere og virksomheder.