Obligatorisk vurdering af om lovgivningen er digitaliseringsklar

Det regeringens ambition, at al ny lovgivning i udgangspunktet skal være digitaliseringsklar fra 1. juli 2018 og det bliver obligatorisk at vurdere om lovgivningen er digitaliseringsklar. Samtidig skal eksisterende lovgivning på sigt gradvist revideres.

Syv principper skal gøre lovgivning digitaliseringsklar

Det bliver obligatorisk at vurdere om ny lovgivning er digitaliseringsklar, idet den skal leve op til nedenstående syv principper for digitaliseringsklar lovgivning. Kun såfremt særlige hensyn gør sig gældende, eksempelvis varetagelse af barnets tarv mv., bør principperne fraviges.

Det bliver derfor en integreret del af det lovforberedende arbejde at vurdere om lovgivningen er digitaliseringsklar.