EAN-nummer

Få svar på dine spørgsmål om EAN-numre

Spørgsmål Svar
Hvad er et EAN-lokationsnummer?

EAN-lokationsnummeret er et nummer, der entydigt identificerer den pågældende "indehaver" af nummeret.

"EAN" står for "European Article Numbering". Nummersystemer administreres her i landet af GS1 Denmark.

Betegnelsen EAN-lokationsnummer er dog ikke længere tidssvarende, selvom den bliver flittigt brugt over alt i det offentlige, da lokationsnummersystemet siden er blevet udvidet til at omfatte hele verden og ikke kun Europa.

Derfor er der ret beset tale om GLN-numre (Global Location Numbers), da det ikke længere kun er Europa, som denne nummerstruktur omfatter. Da betegnelsen EAN-nummer er gennemgående på fakturaer, blanketter og i fakturahåndteringssystemer, bruges denne betegnelse dog stadig flittigt.

Vejledning til tildeling af EAN-lokationsnumre - december 2004 (pdf)

Hvordan skal EAN-lokationsnummeret skrives? EAN-nummeret består af 13 cifre og skrives uden komma, punktum, mellemrum, bindestreger eller lignende. Med andre ord skal nummeret skrives i én uafbrudt talrække.
Skal institutioner, der har driftsoverenskomst med amter og kommuner (eksempelvis børnehaver, og lignende) have EAN-lokationsnummer? I det omfang institutionen har driftsoverenskomst med region eller kommune, er institutionen omfattet af kravet om e-fakturering.

I hvilket omfang institutionen skal have EAN-lokationsnummer, afhænger af hvorledes regionen eller kommunen ønsker at foretage indkøbs- hhv. regnskabsstyringen. Spørg derfor pågældende region eller kommune.
Skal §60-selskaber have EAN-lokationsnummer?

Da § 60-selskaber er omfattet af kravet om e-fakturering, skal de også have EAN-nummer.

Hvis § 60-selskabet er ejet af: kommuner alene eller kommuner og region(er) tildeles nummeret af den kommune, hvor hovedkontoret har bopæl
- regioner alene, tildeles nummeret af bopælsregionen.

Hvor får en institution sit EAN-nummer fra?

Fra den overordnede myndighed, det vil sige, det departement, den region eller kommune, som institutionen tilhører.

Kan private virksomheder få et EAN-nummer? Ja, EAN-lokationsnummeret tildeles af GS1 Denmark.
Er der en oversigt over EAN-lokationsnumre? Nej, men departementer, regioner og kommuner opfordres til at offentliggøre deres EAN-lokationsnummer. Herudover har myndigheden pligt til at informere sine leverandører - senest på ordretidspunktet.
Vi har samlet direkte links til offentlige myndigheders sider om e-fakturering / EAN-numre her
Hvad sker der hvis den offentligt ansatte person, som bestiller hos leverandøren glemmer at oplyse EAN-nummer? Så kan leverandøren ikke fremsende regning for de leverede ydelser.
Det skal bemærkes, at myndigheden har pligt til at oplyse EAN-lokationsnummeret ved enhver bestilling.