Open Government

""

Danmark har i lighed med 74 andre lande tilsluttet sig det internationale initiativ, Open Government Partnership (OGP). Initiativet blev stiftet i 2011 af den amerikanske regering i samarbejde med syv andre lande - bl.a. Norge og Brasilien.

Formålet med Open Government Partnership (OGP) er at fremme god regeringsførelse, styrke demokratiet og udnytte digitale teknologier til at forbedre samfundet. Deltagerlandene forpligter sig til at påtage sig initiativer, som skal forbedre transparens og inddragende regeringsførelse om offentlige beslutningsprocesser, borgerdeltagelse og dialog med civilsamfundet, antikorruption og ansvarsplacering samt teknologi og innovation.

Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for den overordnede koordination af det danske arbejde med OGP.

Handlingsplan baseret på offentlig høring

Som et led i deltagelsen i OGP skal alle deltagerlande udarbejde og implementere nationale handlingsplaner. Danske handlingsplaner baserer sig blandt andet på input fra en bred høring, hvor borgere, virksomheder, NGO'er og offentlige myndigheder har mulighed for at bidrage med forslag til initiativer og aktiviteter.

Initiativerne kan spænde bredt og både vedrøre viden, innovation, sundhed, styring i den offentlige sektor, demokratisk deltagelse og inddragelse af civilsamfundet.

En ny tilgang til den offentlige sektors rolle

OGP skal bidrage til at sikre, at offentlige service og information leveres bedst muligt på en tidssvarende og effektiv måde, til at stimulere og understøtte innovation og værdiskabelse i hele samfundet og til at styrke viden, deltagelse, gennemsigtighed, samarbejde og sammenhængskraft. En central drivkraft er udnyttelsen af nye teknologier og medier, der giver mulighed for at gøre offentlig information og teknologi tilgængelig for borgere og virksomheder og at øge både det formelle og det uformelle samarbejde mellem den offentlige sektor og civilsamfundet.

Løbende og åben proces

Arbejdet med OGP og med at udbrede open government i Danmark vil være en løbende og åben proces, som vil række ud over den enkelte handlingsplans konkrete initiativer, da yderligere aktiviteter løbende kan inddrages, og den danske indsats kan videreudvikles. Open government-indsatsen skal være en åben proces, og hele Danmark er inviteret til at deltage.

Yderligere information

Læs mere om Online forum om Open Government på digitaliser.dk

Hent Danmarks handlingsplan 2017-2019

Læs om Danmarks handlingsplan 2013-2014 og om udvidelsen 2014-2016

Hent selvevaluering af Danmarks handlingsplan 2014-16

Hent Danmarks handlingsplan 2012

Hent selvevaluering af Danmarks handlingsplan 2012

Baggrundsinformation og nyheder om det internationale OGP findes på opengovpartnership.org