Hvordan bliver lovgivningen digitaliseringsklar?

Det er obligatorisk at vurdere om lovgivningen er digitaliseringsklar, og beskrive implementeringskonsekvenser i bemærkninger til lovforslag fra 1. juli 2018. Sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning tilbyder vejledning og værktøjer til lovskrivere, der skal tænke paragraffer og digitalisering sammen.

Nye led i lovgivningsprocessen

Lovgivningen er digitaliseringsklar, når den kan administreres helt eller delvist digitalt og understøtter brug af ny teknologi. Det bliver en integreret del af det lovforberedende arbejde at vurdere, om lovgivningen er digitaliseringsklar. Det sker gennem to nye led i lovgivningsprocessen, der skal sikre at lovgivere og embedsværk tænker digitalisering ind i lovarbejdet.

Implementeringskonsekvenser for offentlige myndigheder

For det første kommer der øget fokus på implementeringskonsekvenser for offentlige myndigheder. Det sker ved, at det tidligt i de politiske beslutningsprocesser bliver obligatorisk at vurdere implementeringskonsekvenserne af nye lovinitiativer.

Det gælder både:

  • Sager som forelægges centrale regeringsudvalg
  • Større centrale politiske forhandlinger og reformer
  • Lovforslag (i lovbemærkningerne)

På den måde bliver implementeringsmæssige spørgsmål grundigt belyst i hele beslutningskæden – fra det første udspil til det endelige lovforslag er vedtaget i Folketinget. Vurderingen af implementeringsmæssige konsekvenser omfatter særligt fem forhold.