Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning

Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning har til opgave at følge op på, om implementeringskonsekvenser er tilstrækkeligt belyst, og om lovgivningen er digitaliseringsklar.

Om Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning

Sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning blev oprettet primo 2018 under Finansministeriet.

Sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning skal følge op på, om konsekvenser af ny lovgivning bliver tilstrækkeligt belyst, og om digitalisering er tænkt ind i lovforslaget fra start.

Er det muligt at understøtte reglerne digitalt? Kan eksisterende it-systemer forsat anvendes? Hvad er tidshorisonten for systemtilpasninger? Har lovgivningen konsekvenser for samarbejdet og arbejdsdelingen mellem myndigheder, og kan det give anledning til problemer? Ud fra de overvejelser skal sekretariatet blandt andet gennemføre screeninger af lovudkast og bistå ministerierne med vejledning.

Sekretariatets opgaver

Sekretariatet skal varetage følgende opgaver:

  • Screening af lovudkast, vurdering af implementeringskonsekvenser samt opfølgning
  • Udvikling og opdatering af vejledningsmateriale og værktøjer til vurdering af implementeringskonsekvenser
  • Vejledning til ministerier vedrørende digitaliseringsklar lovgivning

Book et oplæg eller rådgivningsmøde

Sekretariatets medarbejdere kommer gerne ud og holder oplæg og rådgiver om digitaliseringsklar lovgivning. Oplæg og rådgivningsmøder kan bookes ved at kon-takte sekretariatet.

Kontakt Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning på