Værktøjer til lovskrivere

Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning udvikler løbende værktøjer, der kan lette ministeriernes arbejde med at indtænke digitalisering i lovarbejdet.

Valgfrit skema til vurdering af offentlige implementeringskonsekvenser

Skemaet kan benyttes til at uddybe og redegøre for vurderingen af et lovforslags offentlige implementeringskonsekvenser. Der er i skemaet angivet en række tjekspørgsmål, som kan hjælpe fagministerierne, når de skal vurdere og beskrive offentlige implementeringskonsekvenser. Det udfyldte skema kan fremsendes sammen med udkast til lovforslag til Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning på .

Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning skal så vidt muligt modtage lovforslaget og det udfyldte skema, 6 uger inden lovforslaget sendes i offentlig høring.

Hent valgfrit skema til vurdering af offentlige implementeringskonsekvenser

Denne side opdateres løbende med nye værktøjer, der kan hjælpe fagministerierne, når de skal vurdere og beskrive offentlige implementeringskonsekvenser.