Fejludbetaling og kontrol

Det er vigtigt for borgernes tillid til den offentlige sektor og den offentlige sektors økonomiske råderum, at ydelser tildeles og udbetales på det korrekte grundlag. Derfor prioriterer Digitaliseringsstyrelsen den tværgående indsats mod fejludbetalinger og socialt snyd højt.

Frem mod 2020 skal myndighedernes tværgående samarbejde om kontrolindsatsen styrkes yderligere. Det sker som en del af arbejdet i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Arbejdet skal bidrage til, at den enkelte myndighed i højere grad får de rette oplysninger til at forebygge fejludbetalinger og udføre en effektiv kontrolindsats.

Digitaliseringsstyrelsen samarbejder blandt andet med Skatteministeriet og KL for at oplysninger om for eksempel indkomst og formue anvendes på tværs af myndigheder til at skabe en samlet effektiv indsats mod fejludbetalinger og snyd.