Om arbejdet med afbureaukratisering

Digitaliseringsstyrelsen arbejder for, at et enklere regelgrundlag, digitalisering og ny teknologi understøtter hinanden. Det gør den offentlige sektor mindre bureaukratisk, når enkle regler og digitalisering spiller sammen.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder for, at digitalisering og ny teknologi anvendes til at skabe en effektiv offentlig sektor. Arbejdet indebærer ikke kun anvendelse af ny teknologi og it-systemer, men også at regelgrundlaget og organiseringen af den offentlige sektor gør det enkelt at bruge digitalisering til at forbedre den offentlige service. Digitaliseringsstyrelsens arbejde med enkle regler i en digital offentlig sektor er en del af Finansministeriets samlede indsats for at skabe en moderne og tidssvarende offentlige sektor.

Enkle regler i en digital offentlig sektor kræver i vidt omfang samarbejde på tværs af staten, regionerne og kommunerne. Store dele af den offentlige service produceres i et samarbejde mellem forskellige offentlige myndigheder. Samarbejde er derfor en forudsætning for, at enkle regler og digitalisering kan gøre den offentlige sektor mindre bureaukratisk. Derfor indgår Digitaliseringsstyrelsen løbende i tværoffentligt samarbejde og har ofte ansvar for at bidrage til og koordinere fællesoffentlige forenklings- og digitaliseringsinitiativer.

Arbejdet med at skabe en mere enkel og digital offentlig sektor – der også omtales som regelforenkling og afbureaukratisering ­­­– har i en længere årrække taget udgangspunkt i tre spor:

  • Løbende politiske udspil og reformer med fokus på forenkling og digitalisering, eksempelvis regeringens sammenhængsreform
  • Fireårige fællesoffentlige digitaliseringsstrategier
  • Regeringens årlige økonomiaftaler med kommunerne og regionerne

Løbende politiske udspil og reformer

Regeringen sætter løbende fokus på arbejdet med regelforenkling og afbureaukratisering med politiske udspil og reformer.