Regelforenkling

Digitaliseringsstyrelsen arbejder for at skabe tid til kerneopgaven for medarbejderne i den offentlige sektor og gøre det nemmere for borgere og virksomheder at forstå love og regler. Borgere, medarbejdere og virksomheder kan også bidrage.

Love og regler er vores rettesnor for, hvad der er rigtig og forkert. Dokumentation af fx borgernes møde med den offentlige sektor, gør det muligt at levere god service, når en sag overgår til en anden myndighed eller til en ny medarbejder. Men krav til medarbejdernes tidsanvendelse på registreringer og administration skal være afbalanceret i forhold til den nytte de gør og den tid, som anvendes på kerneopgaven.

Det er afgørende, at regler og bureaukrati ikke bliver en hindring for en fortsat udvikling af opgaveløsningen og udfoldelse af medarbejdernes faglighed.

På samme måde skal lovgivning og regler være nemmere at forholde sig til for borgere og virksomheder. Det skal være gennemskueligt for borgere og virksomheder, hvad der gælder – både når det angår rettigheder og pligter.

Én af måderne hvorpå man kan løfte kvaliteten i den offentlige sektor er ved at give medarbejderne mere tid til kerneopgaverne. Der skal derfor ses på eksisterende regler og proces- og dokumentationskrav, som eventuelt kan forenkles eller fjernes, så medarbejderne slipper for at bruge tid på unødige krav og registreringer og i højere grad kan bringe deres faglighed i spil.

Hjælp arbejdet med regelforenkling på vej

Digitaliseringsstyrelsen bidrager til flere initiativer, som gør det muligt for både borgere, medarbejdere og leverandører at bidrage i arbejdet med at sikre enkle regler i den offentlige sektor og dermed skabe en moderne og tidssvarende offentlige sektor, der leverer service af høj kvalitet.