Samtænkning af handleplaner

En gruppe borgere og familier med komplekse problemstillinger, modtager i dag indsatser fra flere forskellige forvaltninger i kommunerne. Det betyder, at nogle borgere har flere handleplaner, hvilket ofte skaber komplekse og usammenhængende forløb, samt dobbeltarbejde for sagsbehandlerne. Derfor er der potentiale i at udvikle én samlet handleplan for borgeren.

Den samme borger kan have behov for indsatser, der reguleres efter flere lovgivninger blandt andre Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Serviceloven og Integrationsloven. Det medfører, at borgeren ofte har flere samtidige handleplaner med forskellige krav til eksempelvis indhold og proces, der ikke nødvendigvis giver et sammenhængende og virksomt forløb.

Flere overlappende handleplaner medfører desuden unødigt ressourceforbrug for sagsbehandlerne ved indhentning af de samme oplysninger flere gange, samt udarbejdelse af selve handleplanen.

I foråret 2017 gennemførte Deloitte en analyse af mulighederne for sammentænkning af handleplaner. Analysen blev tilvejebragt som konsekvens af Aftale om kommunernes økonomi for 2017 besluttet af Regeringen og KL.