Dataetisk Råd

VLAK-regeringen nedsatte i maj 2019 et nyt Dataetisk Råd. Digitaliseringsstyrelsen deltager i sekretariatsbetjeningen af rådet.

Dataetisk har til opgave at understøtte en ansvarlig og bæredygtig dataanvendelse i erhvervslivet og i den offentlige sektor. Konkret skal Dataetisk Råd bidrage til en åben debat om brugen af nye digitale løsninger, data, kunstig intelligens osv. og de dilemmaer, som de nye teknologiske muligheder rejser.

Dataetisk Råd er et initiativ i VLAK-regeringens reform 'Digital service i verdensklasse', og er desuden en anbefaling fra Ekspertgruppen om dataetik, der var nedsat i regi af Disruptionrådet.

Læs om Ekspertgruppen om dataetik på dataetikdk.dk

Dataetisk Råd består af i alt 13 medlemmer inklusiv en formand.

Læs nyheden om rådet 

Til betjening af Dataetisk Råd etableres et nyt tværministerielt sekretariat, der består af tre årsværk fra Finansministeriet v. Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsministeriet v. Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet.