Datavejviseren

Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen lancerer i efteråret 2022 Datavejviseren – et katalog over tilgængelige data fra den offentlige sektor. Datavejviseren udbygges løbende over de kommende år.

Formålet er at gøre adgangen til offentlige data enklere for virksomheder, forskere, andre myndigheder, civilsamfundet og den enkelte borger. Datavejviseren skal give brugeren et overblik og herefter lede videre til de platforme, hvorfra selve dataene er tilgængelige. Det er de fx fra Danmarks Miljøportal, Statistikbanken eller Datafordeleren.

Mange data – men svært at overskue

Let adgang til offentlige data bidrager til innovation og til at imødegå store samfundsudfordringer, ikke mindst den grønne omstilling. Genbrug af data mellem myndigheder er også med til at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor for borgere og virksomheder.

Der udstilles allerede i dag mange offentlige data af høj værdi og en række myndigheder investerer i disse år i endnu flere og bedre offentlige data. Det kan dog være svære at overskue og navigere i disse mange udstillinger af data. Derfor udvikler vi Datavejviseren. Her kan man få overblik, søge på tværs og finde beskrivelser af de mange offentlige data, der stilles til rådighed. Indsatsen er igangsat med Finansloven for 2022 og udviklingen er finansieret til og med 2025.

Hjælp udviklingen af et godt overblik på vej

Hvis du sidder i en offentlig myndighed som ligger inde med data, som kan have værdi for flere, hører vi meget gerne fra dig. Vi kan hjælpe med at udstille beskrivelser af disse data og gøre dem tilgængelige for flere.
Og hvis du som bruger har svært ved at finde frem til en bestemt type data, hører vi også meget gerne fra dig, da vi prioriterer at få tilvejebragt beskrivelser af de data, brugerne efterspørger mest.

Leder du efter offentlige data?

Hvis du allerede nu ønsker at finde vej til offentlige data, henviser vi til Distributørkataloget, som er en liste over nogle af de mange udstillingssteder, hvorfra offentlige data kan tilgås. 

Kontakt meget gerne Digitaliseringsstyrelsen, hvis du leder efter offentlige data, der ikke er tilgængelige på en af de ovennævnte udstillingssteder.

Find kataloget her

Er du i tvivl om, hvad det indebærer at udstille data på Datavejviseren?

Datamodellen for løsningen er den fællesoffentligt udviklede standard, DCAT-AP-DK, som er en dansk tilpasning af en internationalt udbredt standard.

Læs mere om denne standard på arkitektur.digst.dk