Grunddata

Den offentlige sektor har en lang tradition for at registrere oplysninger i høj kvalitet om Danmark og danskerne. Disse registreringer er digitale og ligger i store nationale registre såsom Det Centrale Personregister (CPR), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og Bygnings- og Boligregistret (BBR) – de er Danmarks digitale råstof.

Med grunddataprogrammet er de grundlæggende registreringer om Danmark og danskerne blevet samlet under det fælles begreb grunddata. Det betyder, at data er standardiserede, så de kan kombineres og anvendes sammenhængende. Relationerne mellem de forskellige grunddata bliver tydelige, så man fx kan se, at en person ejer et hus, som ligger på en vej. Projektet består derfor af en række forskellige registre.

Bedre kvalitet

Kvaliteten i grunddata er blevet løftet, og der er suppleret med flere data, så man kan være sikker på, at de oplysninger, man henter, er korrekte, fuldstændige og opdaterede. Endelig er  grunddata let tilgængelige og kan som udgangspunkt frit anvendes af alle – myndigheder, virksomheder og borgere. De ligger på den fælles distributionsplatform, Datafordeleren, hvorfra de nemt, hurtigt og sikkert hentes med respekt for personfølsomme oplysninger.

Nye muligheder

Grunddataprogrammet baner dermed vejen for nye muligheder. Det giver den offentlige sektor et bedre afsæt til at blive mere effektiv i sin daglige forvaltning. I kommuner, regioner og staten kan grunddataprogrammet således bidrage med effektiviseringsgevinster for op mod en kvart milliard kroner årligt.

Samtidig får private virksomheder som udgangspunkt muligheden for frit at hente grunddata og benytte dem til at udvikle nye, intelligente løsninger og produkter. Grunddataprogrammet kan således bidrage til besparelser og nye muligheder for vækst og innovation i den private sektor.

Læs mere på www.grunddata.dk