Grunddata

Grunddata er grundlæggende registreringer om danskerne, deres ejendomme, virksomheder, adresser og geografi. Disse grunddata findes i nationale registre såsom Det Centrale Personregister (CPR), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Med grunddataprogrammet, som overgik til drift i 2019, er kvaliteten af grunddata blevet løftet og gjort sammenhængende og tilgængelige for både myndigheder, private virksomheder og borgere. Det har skabt potentialer for effektivisering, modernisering og bedre forvaltning i den offentlige sektor samt øget vækst og produktivitet i den private sektor. Grunddata kan som udgangspunkt anvendes frit af alle og hentes nemt og sikkert via Datafordeleren.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) er fungerende myndighed og operatør af Datafordeleren.

Hvis du vil vide mere om grunddata, kan du besøge datafordeler.dk