Adgang til grunddata

Som en del af grunddataprogrammet er Datafordeleren blevet udviklet.

Datafordeleren udstiller og distribuerer data fra registre. Med Datafordeleren bliver det muligt at hente data fra flere forskellige registre ét sted.

Som udgangspunkt er grunddata frit tilgængelige via Datafordeleren. Der gælder dog særlige regler for adgang til og anvendelse af personfølsomme oplysninger.

Læs mere om vilkårene for brugen og adgangen til grunddata via Datafordeleren