Om grunddata

Grunddata er grundlæggende registreringer om danskerne, deres ejendomme, virksomheder, adresser og geografi. Disse grunddata findes i nationale registre som fx Det Centrale Personregister (CPR), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Grunddataprogrammet forbedrer grunddata

Med grunddataprogrammet løftes kvaliteten af grunddata, som også gøres sammenhængende og tilgængelige for både myndigheder, private virksomheder og borgere. Grunddata kan som udgangspunkt anvendes frit af alle og hentes nemt og sikkert med respekt for personfølsomme oplysninger via Datafordeleren.

Når grunddataprogrammet er fuldt implementeret, er der skabt et internationalt set unikt fundament for en effektiv og sammenhængende forvaltning af den offentlige sektor i Danmark.

Læs mere om de ændringer, som grunddataprogrammet medfører på grunddata.dk