Om grunddata

Grunddata er grundlæggende registreringer om danskerne, deres ejendomme, virksomheder, adresser og geografi. Disse grunddata findes i nationale registre såsom Det Centrale Personregister (CPR), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Grunddataprogrammet forbedrer grunddata

Med grunddataprogrammet er kvaliteten af grunddata blevet løftet og gjort sammenhængende og tilgængelige for både myndigheder, private virksomheder og borgere. Grunddata kan som udgangspunkt anvendes frit af alle og hentes nemt og sikkert med respekt for personfølsomme oplysninger via Datafordeleren.

Med den fulde implementering af grunddataprogrammet, er der skabt et internationalt set unikt fundament for en effektiv og sammenhængende forvaltning af den offentlige sektor i Danmark.

Læs mere om grunddata på Datafordeler.dk