Organisering

Grunddataprogrammet udspringer af aftalen om ”Gode grunddata til alle”, som blev indgået mellem den daværende regering og KL i 2012. I 2013 tilsluttede Danske Regioner sig aftalen. Programmet styres af en fællesoffentlig bestyrelse, som betjenes af grunddatasekretariatet, der er placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

Grunddataprogrammets parter er repræsenteret i bestyrelsen:

  • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
  • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
  • Erhvervsstyrelsen
  • KL
  • KOMBIT
  • Geodatastyrelsen
  • Økonomi- og Indenrigsministeriet
  • Skatteministeriet
  • Danske Regioner
  • ATP

Grunddataprogrammets organisering og styringsramme er baseret på metoden ”Managing Succesful Programmes” (MSP) og den fællesstatslige programmodel.