Den politiske aftale

Aftalen om "Gode grunddata til alle - en kilde til vækst og effektivisering" består af en hovedaftale med otte delaftaler.

Hent grunddataaftalen her:

Aftale om gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering (hovedaftale)

Delaftale 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Delaftale 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne

Delaftale 3: Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning

Delaftale 4: Fri og effektiv adgang til geografiske data

Delaftale 5: Effektiv grundregistrering af personer og færre kopiregistre

Delaftale 6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne

Delaftale 7: Fælles distributionsløsning til grunddata (datafordeler)

Delaftale 8: Effektiv udvikling og anvendelse af de fællesoffentlige grunddata (governance)