Tidsplaner

I den eksterne tidsplan findes en samlet idriftsættelses- og paralleludstillingsplan.

Idriftsættelses- og paralleludstillingsplanen giver overblik over registrenes åbning for tjenester på Datafordeleren, og hvor længe de eksisterende distributionskanaler paralleludstiller data. Dermed giver planen anvendere mulighed for at planlægge overgangen til at hente data på Datafordeleren.

Se planen for idriftsættelse og paralleludstilling på grunddata.dk