Tidsplaner

Tidsplanerne for grunddataprogrammet består af en testplan, der giver interessenter overblik over de planlagte testfaser. Desuden findes en samlet idriftsættelses- og paralleludstillingsplan, hvor alle interesserede kan få overblik over de enkelte registres idriftsættelse på Datafordeleren.

Idriftsættelses- og paralleludstillingsplanen

Denne giver overblikket over, hvornår registrene åbner for de første tjenester på Datafordeleren, og hvor længe de eksisterende distributionskanaler paralleludstiller data. Dermed giver planen anvendere mulighed for at planlægge overgangen til at hente data på Datafordeleren.

Se planen for idriftsættelse og paralleludstilling på grunddata.dk

Testplanen

Testplanen viser alle faser i testprojektet. De grundige tests skal sikre, at fejl bliver fundet i opløbet og alting kører på skinner, når alle registre er i drift på Datafordeleren.

Se testplanen på grunddata.dk

Læs i øvrigt mere om testprojektet i denne artikel på digst.dk