Tidsplaner

Datafordeleren og grunddataregistrene arbejder med tidsplaner for paralleludstilling, releases og kommende ændringer

Styrelsen for Data og Effektivisering er ansvarlig for Datafordeleren og udgiver tidsplaner for releases og kommende ændringer på Datafordeleren og tidsplanen for paralleldrift.

Tidsplanen for paralleludstilling giver overblik over hvor længe de eksisterende distributionskanaler paralleludstiller data. Dermed giver tidsplanen anvendere mulighed for at planlægge overgangen til at hente data på Datafordeleren på datafordeler.dk.

Ved spørgsmål om paralleldrift kan der rettes henvendelse til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Kontaktformular til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Find information om udfasningen af Kortforsyningen

Se tidsplaner for releases

Se tidsplaner for kommende ændringer