Mere sammenhængende brugerrejser på tværs

Borgere og virksomheder skal opleve en mere brugervenlig og koordineret service fra de offentlige myndigheder i situationer, hvor ærindet går på tværs af digitale løsninger og myndigheder.

Sammenhængende brugerrejser

Med udgangspunkt i seks specifikke situationer undersøger og forbedrer vi seks brugerrejser.

Fokus er borgeres og virksomheders udefra-og-ind-blik og deres møde med det offentlige på tværs af selvbetjeningsløsninger og myndigheder.

Med en service designtilgang finder vi brugerbehov, brugerønsker og såkaldte brugerpains, og vi giver bud på, hvor og hvordan brugerrejsen bliver bedre. Derefter prioriterer vi i de identificerede forbedringsforslag og foretager eventuelt videre analyse med henblik på at implementere eller forkaste dem. Vi inddrager og samarbejder med fagpersoner fra de relevante myndigheder. 

Initiativet 1.1 "Mere sammenhængende brugerrejser" er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og refererer til styregruppen for digital kommunikation

Status

Brugerrejse Status
Flytning

Med afsæt i en kortlægning af borgernes udfordringer og behov i forbindelse med en flytning, er der udarbejdet en guide. Flytteguiden har til formål at imødekomme borgernes behov for et overblik over de gøremål, der er knyttet til en flytning. Guiden er udviklet på baggrund løbende brugerfeedback og i samarbejde med de relevante myndigheder, der er i berøring med flyttebrugerrejsen.

Med udgangspunkt i flytning som livssituation arbejdes der også videre med arkitektur for guiden. Arbejdet foregår i første halvår af 2019 og munder ud i en analyse af muligheder og konsekvenser ved at bygge en fællesoffentlig guidekomponent.
Første version af flytteguiden kan ses på borger.dk 
Input fra brugere og myndigheder indarbejdes løbende i guiden.

Rapporter

Arkitekturscenarier
Oktober 2018
Leverandør: Deloitte Digital

Konceptualisering af en flytteguide 
Juni 2018
Leverandør: Deloitte Digital

Bedre brugeroplevelser ved sammenhængende brugerrejser for flytning
April 2017
Leverandør: Designit

Skilsmisse

På baggrund af en analyse af borgernes brugerrejse i forbindelse med skilsmisse og familiebrud er det undersøgt, hvordan en digital guide vil kunne imødekomme borgernes behov for at få et samlet overblik over deres situation og de forhold, de skal tage stilling til, når de skal skilles. Her er taget udgangspunkt i flytteguidekonceptet – se brugerrejsen flytning.

Første version af en guiden "Når I går fra hinanden" kan ses på borger.dk 
Input fra brugere og myndigheder indarbejdes løbende i guiden.

Rapporter

Bedre brugeroplevelse ved en sammenhængende brugerrejse for skilsmisse (as-is-fasen) 
August 2017
Leverandør: Operate

Guide til skilsmisse og familiebrud 
Oktober 2018
Leverandør: Operate

Bliv digital borger - LAAK

Rapportens langsigtede forbedringsforslag til brugerrejsen er bragt videre i arbejdet med at udvikle de næste generationer af Digital Post og NemID (MitID).

Rapportens kortsigtede forbedringsforslag består i kommunikationsindsatser og optimerede kommunikationsprodukter, og der arbejdes derfor p.t. på at forbedre kommunikationen i brugerrejsen til både de 15-årige og deres forældre.

Rapport

Bliv digital borger – bedre brugeroplevelse ved en sammenhængende brugerrejse
Februar 2018
Leverandør: Advice

Start og luk virksomhed

Der er i marts 2019 igangsat et arbejde med at udvikle en guidemotor, der skal hjælpe brugeren med at få et overblik over brugerrejserne for start og luk virksomhed og hjælpe brugeren frem og tilbage mellem forskellige selvbetjeningsløsninger. Guidemotoren skal samtidig generere en huskeliste, så brugeren får et samlet overblik over kommende handlinger og frister.

Fra 1. april 2019 foregår arbejdet med sammenhængende brugerrejser på virksomhedsområdet i regi af regeringens udspil ”Mindre bureaukrati – mere vækst”, under initiativet ”mere sammenhængende virksomhedsrejser”. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for arbejdet, og udviklingen af nye virksomhedsrejser vil ske i tæt samarbejde med relevante myndigheder.

Rapporter

As-is-brugerrejse, start virksomhed 
Maj 2017
Leverandør: Sorthvid

As-is-brugerrejse, luk virksomhed 
Maj 2017
Leverandør: Sorthvid

To-be-brugerrejse, start og luk virksomhed  
December 2017
Leverandør: Advice

Service for udenlandske virksomheder

På baggrund af to be-analysen er der igangsat et arbejde med at ensrette forståelse og fortolkning af centrale begreber, bl.a. "etablering" og "udenlandsk virksomhed" for at forbedre den digitale brugerrejse for udenlandske virksomheder.

I forlængelse af dette arbejde har Kammeradvokaten udarbejdet en rapport vedr. fortolkning og ensretning af begreber (januar 2019). Den juridiske arbejdsgruppe med deltagere fra Skattestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet og Erhvervsstyrelsen er i gang med at drøfte implementering af rapportens handlingspunkter.

Rapporter

Kammeradvokaten - notat om fortolkning og harmonisering af begreber

Bilag 1 - lovgivninger, hvor der lægges vægt på, om der er en reel tilknytning

Bilag 2 - lovgivninger, hvor der lægges vægt på formelle forhold

Bilag 3 - mulighed for harmonisering af begreberne i lovgivningen

Bilag 4 - retsgrundlag


As-is-brugerrejse, service for udenlandske virksomheder
Marts 2018
Leverandør: Deloitte

To-be-brugerrejse, service for udenlandske virksomheder
April 2018
Leverandør: Deloitte

 

Formål

Borgere og virksomheder skal guides bedre igennem forløb for nemt og enkelt at kunne betjene sig selv og samtidig opleve en større sammenhæng og bedre service.

Læs mere om initiativ 1.1 ”Mere sammenhængende digitale brugerrejser”