Fælles krav til gode brugeroplevelser

Med fælles krav til gode brugeroplevelser får myndigheder og leverandører en række konkrete retningslinjer for, hvordan digitale løsninger skal bygges, og gode værktøjer og anbefalinger til at efterleve kravene og skabe brugervenlige løsninger.

Borgere og virksomheder skal møde brugervenlige løsninger, når de kommunikerer digitalt med det offentlige. ’Fælles krav til gode brugeroplevelser’ indeholder fællesoffentlige krav og anbefalinger, som sætter rammerne for udviklingen af gode brugergrænseflader i digitale løsninger.

Fælles krav til gode brugeroplevelser er krav og anbefalinger til:

  • digitale selvbetjeningsløsninger
  • nationale portaler
  • fællesoffentlige infrastrukturkomponenter

Formålet med fælles krav er at gøre det nemmere for brugerne, skabe større sammenhæng på tværs af det offentliges digitale løsninger og hjælpe myndigheder og leverandører.

Eksempler på fælles krav til gode brugeroplevelser er kravet om den fællesoffentlige brugertest, obligatorisk indsamling af viden om brugernes anvendelse af det offentliges digitale løsninger, anvendelse af feltvalidering og genbrug af datakilder.

Baggrund for fælles krav

Fælles krav til gode brugeroplevelser udspringer af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og hviler på en aftale mellem stat, regioner og kommuner.