Bedre digital kommunikation

Bedre brugeroplevelse skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at anvende digital selvbetjening, når de kommunikerer med de offentlige myndigheder. Det er samtidig vigtigt, at løsningerne fortsat lever op til god forvaltningsskik, og at brugerne er trygge ved at anvende dem.

Formål

For at sikre en brugervenlig og tidssvarende digital kommunikation skal de obligatoriske og erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger samt infrastrukturkomponenter og fællesoffentlige portaler leve op til nogle få fællesoffentligt aftalte krav, når løsningerne ny- eller videreudvikles. Der skal desuden indsamles viden om brugernes anvendelse af selvbetjeningsløsningerne med henblik på at skabe bedre grundlag for at forbedre løsningerne.

En fællesoffentlig referencearkitektur for selvbetjening skal desuden fungere som et teknisk pejlemærke ved udvikling af digitale løsninger. Referencearkitekturen skal beskrive rammerne og sammenhængen mellem selvbetjening, data, fællesoffentlige komponenter mv.

Status

Spor Status
Referencearkitektur

Der er udarbejdet en fællesoffentlig referencearkitektur for selvbetjening version 1.0. 

Læs den fællesoffentlige referencearkitektur for selvbetjening version 1.0 (pdf) 

Februar 2018
Leverandør: Rambøll

Viden om

De fællesoffentlige parter forventes at tage stilling til en model for indsamling af viden om brugernes anvendelse af de digitale selvbetjeningsløsninger medio 2018.
Fælles krav De fælles krav forventes at blive publiceret i anden halvdel af 2018.