Bedre digital kommunikation

Bedre brugeroplevelse skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at anvende digital selvbetjening, når de kommunikerer med de offentlige myndigheder. Det er samtidig vigtigt, at løsningerne fortsat lever op til god forvaltningsskik, og at brugerne er trygge ved at anvende dem.

Formål

For at sikre en brugervenlig og tidssvarende digital kommunikation skal de obligatoriske og erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger samt infrastrukturkomponenter og fællesoffentlige portaler leve op til nogle få fællesoffentligt aftalte krav, når løsningerne ny- eller videreudvikles. Der skal desuden indsamles viden om brugernes anvendelse af selvbetjeningsløsningerne med henblik på at skabe bedre grundlag for at forbedre løsningerne.

En fællesoffentlig referencearkitektur for selvbetjening skal desuden fungere som et teknisk pejlemærke ved udvikling af digitale løsninger. Referencearkitekturen skal beskrive rammerne og sammenhængen mellem selvbetjening, data, fællesoffentlige komponenter mv.

 

Status

SporStatus
Reference-arkitektur

Der er udarbejdet en fællesoffentlig referencearkitektur for selvbetjening version 1.0. 

Gå til den fællesoffentlige referencearkitektur for selvbetjening version 1.0 på arkitektur.digst.dk 

Februar 2018
Leverandør: Rambøll

En fællesoffentlig arbejdsgruppe udarbejder i øjeblikket en vejledning, som skal hjælpe myndighederne, når de vil genbruge data i selvbetjeningsløsninger. Vejledningen suppleres med udvalgte integrationsmønstre for genbrug af data.

Vejledningen forventes at være færdig i fjerde kvartal af 2019.

Viden om

De fællesoffentlige parter har aftalt, at de løbende vil indsamle og arbejde med viden om brugernes anvendelse af digitale løsninger. Det skal sikre tidssvarende og modtagerorienterede løsninger, som brugerne føler sig trygge ved.

Læs mere om aftalen og arbejdet

Fælles krav

"Fælles krav til digitale løsninger" indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt myndigheder og virksomheder. De fælles krav gælder for (obligatorisk digitale og virksomhedsrettede) selvbetjeningsløsninger, de fællesoffentlige infrastrukturkomponenter og nationale portaler.

Læs "Fælles krav til digitale løsninger" og find vejledningsmateriale på arkitektur.digst.dk