Overblik over egne sager og ydelser

Det offentlige skal på udvalgte områder tilbyde borgere og virksomheder overblik over data om dem selv. Det skal give brugerne en større indsigt i deres sager, ansøgninger, data og relationer med offentlige myndigheder.

Formål

Med initiativ 1.3 om "Overblik over egne sager og ydelser" skal borgere og virksomheder på udvalgte områder tilbydes forbedret mulighed for overblik over relevant data om dem selv, som det offentlige ligger inde med. Det giver brugerne en større indsigt i deres sager, ansøgninger, data og relationer med offentlige myndigheder.

Informationen skal præsenteres på digitale platforme, der er målrettet og tilpasset den enkelte borger og virksomhed.

Myndighederne skal også udnytte mulighederne for aktivt at informere borgere og virksomheder om vigtige hændelser, der kan give en bedre brugeroplevelse og understøtte, at der reageres rettidigt på vigtig information.

Initiativet indeholder 3 tiltag:

  1. Analyse af brugernes og myndighedernes eksisterende og fremtidige behov for udstilling af relevant data, der er tilpasset brugerens aktuelle situation.
  2. Analyse og definition af fælles referencearkitektur, der skaber grundlag for at myndighederne lettere kan informere om relevante data om borgernes og virksomhedernes sager og ydelser fra det offentlige.
  3. Gennemførelse af et antal pilotprojekter med relevante myndigheder på både virksomhedsområdet og borgerområdet, som i et fællesoffentligt samarbejde ønsker at udstille data, hvor det giver værdi for brugerne.

Status på Sags- og ydelsesoverblik 

På baggrund af en analyse af borgernes behov for overblik over egne sager og ydelser på tværs af det offentlige er i første halvår af 2018 udviklet et koncept for et sags- og ydelsesoverblik. Konceptet er udviklet iterativt med inddragelse af brugere i alle faser, hvilket har ført til udviklingen af en klikbar prototype. Med udgangspunkt i den konceptuelle prototype er der foretaget en indledende dataanalyse samt givet et bud på, hvordan en arkitekturmodel for overblikket kunne se ud. Videre indeholder rapporten en trykprøvning af det juridiske grundlag.

I 2. halvår af 2018 er arbejdet videre med arkitekturen for overblikket. I første halvår af 2019 igangsættes pilotprojekter med det formål at afprøve den tekniske løsning i en PoC (proof of concept) med data fra udvalgte myndigheder. Sideløbende foretages brugertests af overblikket, så det sikres, at den tekniske løsning og præsentationen af data understøtter det reelle brugerhov.

Læs rapporterne

Hent sags- og ydelsesoverblik 
juni 2018
Leverandør: Deloitte Digital 

Hent sags- og ydelsesoverblik behovsanalyse 
august 2017
Leverandør: Deloitte Digital