Samarbejdsforum for Det Fælles Designsystem

Kom med til det næste møde i samarbejdsforum for Det Fælles Designsystem tirsdag den 26. oktober kl. 14.00-15.30.

Programmet

Vi har fire emner på programmet:

 • Opsamling på mini-workshop på samarbejdsforum 22. juni
  På seneste møde i samarbejdsforum den 22. juni afholdte vi en mini-workshop. hvor vi i fællesskab kvalificerede og prioriterede de mange gode input, som vi har modtaget i en brugerundersøgelse hos anvenderne af Det Fælles Designsystem. FDS-teamet samler op på workshoppen og fortæller om, hvad der er sat i gang eller vil blive sat i gang på baggrund af jeres input.
 • Udvikling af COVID-19 kompensationsløsninger med fokus på UX
  Erhvervsstyrelsen holder et oplæg om deres arbejde med udvikling af selvbetjeningsløsninger, hvor virksomheder kan søge om kompensation på grund af COVID-19. Fokus er på processen, hvor Erhvervsstyrelsen på meget kort tid skulle udvikle en lang række af løsninger.
 • Hvad bygger Det Fælles Designsystem på?
  FDS-teamet fortæller om, hvordan komponenterne og designretningslinjerne i Det Fælles Designsystem udarbejdes, og hvad de bygger på. Vi vil også gerne have jeres input til, hvordan vi bedre kan vise, hvad der lægger til grund for designsystemets komponenter og retningslinjer.
 • Status på teknisk udvikling
  Vi afslutter mødet med en status på den tekniske udvikling af designsystemet, hvor vores tilknyttede frontend-udvikler gennemgår, hvad der er sket af større ændringer siden sidste møde i samarbejdsforum i juni måned. I er også meget velkomne til at tage andre spørgsmål og input til Det Fælles Designsystem med til samarbejdsforum.

Målgruppen

Mødet er henvendt til jer, der allerede anvender Det Fælles Designsystem, men kom også gerne med, hvis I går med overvejelser om at begynde at anvende designsystemet.

Praktisk information

Dato: Tirsdag den 26. oktober 2021

Tidspunkt: Kl. 14.00 - 15.30

Sted: Samarbejdsforum afholdes som videomøde. Vi sender mail med link til videomødet til alle tilmeldte deltagere.

Tilmelding

Tilmeldingen er lukket.

Baggrund

Det Fælles Designsystem er en samling af kode og designretningslinjer, der hjælper myndigheder med at udvikle brugervenlige og tilgængelige selvbetjeningsløsninger, der skal på borger.dk eller Virk. 

Samarbejdsforum giver myndigheder og deres leverandører mulighed for at give input til Det Fælles Designsystem gennem vidensdeling om erfaringer med brug af designsystemet. 

Se videoen for en kort introduktion til designsystemet.

Læs mere på designsystem.dk