Arkitektur til understøttelse af guides

De digitale guides til livssituationer på borger.dk skal løbende videreudvikles. Arbejdet med at definere en logisk arkitektur for guides skal gøre os klogere på, hvad det kræver - både teknisk og organisatorisk - at udvikle guidekonceptet.

I arbejdet med at udvikle en flytteguide på borger.dk har både testpersoner og myndigheder peget på mulige forbedringer af guidekonceptet. Disse er fx at kunne anvende kendte data om borgeren, så de kan få en personaliseret guide, at give borgeren mulighed for at skrive og gemme noter i guiden og at give myndigheder mulighed for selv at udvikle og dele guides med andre myndigheder.

De nuværende guides til flytning og skilsmisse er første versioner af guidekonceptet (MVP, minimum viable product) og er bygget på borger.dk. Hvordan guidekonceptet skal udvikles, afhænger af brugernes og myndighedernes efterspørgsel. Herefter skal den rette it-arkitektur udvikles for at kunne understøtte nye funktioner.

It-arkitekturen for guides kan udvikles på enten borger.dk’s platform eller som en løstkoblet komponent. Der er identificeret fordele og ulemper ved begge muligheder. En afvejning af disse kræver nærmere analyse af særligt myndighedernes og brugernes efterspørgsel efter guidefunktionalitet.

Status

Der er identificeret en række udviklingsmuligheder for guidekonceptet. Den fællesoffentlige projektgruppe har prioriteret og defineret, hvilken første version af guidekonceptet (minimum viable product), der skulle realiseres på borger.dk, og hvilke udvidelser af konceptet der kunne følge efter (se Rapport: Arkitekturscenarier).

Der er efterfølgende tegnet en logisk arkitektur for guides. Samtidig er det beskrevet, hvad det vil kræve rent teknisk og organisatorisk at bygge og anvende denne arkitektur som en løstkoblet komponent (se Rapport: Fællesoffentlig guidekomponent).

Derefter er det analyseret, hvilke guide-funktioner der kan understøttes ved en udvidelse af borger.dk’s arkitektur. Disse er i det store hele de samme som for en løstkoblet komponent, dog med undtagelse af myndigheders mulighed for at selv at udvikle guides.

Den fællesoffentlige projektgruppe for guidearkitekturen arbejder nu på at afdække myndighedernes efterspørgsel efter et udvidet guidekoncept. Derudover afdækkes brugertilfredshed og brugerbehov i relation til de implementerede guides på borger.dk.

Tilsammen skal denne viden bidrage til en beslutning i fællesoffentligt regi om, hvilken logisk arkitektur for guides der udvikles, og hvor.