Brugerrejsen ”Blive forælder”

Som kommende eller nybagt forælder er der mange gøremål og aftaler på tværs af det offentlige. Derfor er der udviklet en guide på borger.dk med udgangspunkt i en analyse af brugerrejsen. Borgere, interesseorganisationer og centrale myndigheder er inddraget i arbejdet.

Hvert år er der omkring 60.000 fødsler i Danmark. Mange af de ventende eller nybagte forældre oplever, at de i tiden under og efter graviditeten skal forholde sig til mange nye informationer, aftaler og deadlines på tværs af det offentlige. Udover at skulle vænne sig til en anden hverdag med et nyt familiemedlem skal man som forælder også have styr på fx barslen, dagsinstitutioner og vaccinationer.

På baggrund af analysen af brugerrejsen ”Blive forælder” er der udviklet en digital guide på borger.dk. Guiden skal give overblik over alt det, man skal tage stilling til i livssituationen.

Status

Analysearbejdet blev igangsat med nedsættelsen af en fællesoffentlig projektgruppe i januar 2021. Analysen blev afsluttet i første halvår 2021 og afrapporteringen blev efterfølgende udarbejdet og offentliggjort her på siden. Guiden blev lanceret juni 2021.

Borgere og centrale myndigheder er blevet inddraget tæt i arbejdet.

Produkter

Gå til guiden ”Når du bliver forælder” på borger.dk

Guiden ”Når du bliver forælder” er til alle kommende og nybagte forældre. Guiden samler informationer og giver overblik over, hvad der er vigtigt at vide før og efter, man bliver forælder.

Digitaliseringsstyrelsen og samarbejdspartnere mødes halvårligt for at forbedre guiden i henhold til brugernes anvendelse og tilbagemeldinger på guiden.

 

Rapporter

Hent rapport: Blive forælder

September 2021

Resumé

Denne rapport indeholder en gennemgang af formål, proces og leverancer for brugerrejsen ”Blive forælder”.

Formålet med projektet ”Blive forælder” er at skabe overblik over og sammenhæng i kommende forældres brugerrejse, når den går på tværs af offentlige myndigheder og selvbetjeningsløsninger. Målet er, at borgere, der skal til at være forældre, skal hjælpes bedre gennem brugerrejsen, fra de står med en positiv graviditetstest, og indtil barnet er et år.

Projektet afgrænser sig derfor fra perioden før graviditeten og beskæftiger sig ikke med forløb relateret til fertilitetsbehandling og adoption. Tiden efter barnets første leveår er også uden for scope.

Analysen af brugerrejsen er blevet til på baggrund af borger- og ekspertinterviews. Relevante myndigheder har indgået i arbejdet.

Analysen har vist, at brugerrejsen typisk indeholder 3 faser:

 1. Graviditet (lægebesøg, scanninger, jordmoderbesøg, planlægning af barsel) 
 2. Fødsel

 3. På vej mod en ny hverdag (registrering af forældreskab, start af barsel, sundhedsplejerskebesøg, start i institution, barslen afsluttes)

Interviews med borgere om, hvad der har været udfordrende i brugerrejsen, har vist:

 • Forældre oplever uklarhed om og forskelle i den offentlige service
 • Forældre oplever uligheder i det offentliges kommunikation
 • Forældre føler sig overladt til sig selv i sektorovergange
 • Forældre oplever, at komplekse regler forhindrer planlægning af barsel

Projektets hovedleverance er en guide på borger.dk, som kan findes her:

www.borger.dk/bliveforælder

Guiden er blevet brugertestet på 8 borgere, der tidligere har været gennem brugerrejsen, og er tilrettet derefter.

Del guiden på din myndigheds hjemmeside

Når du bliver forælder

Få et overblik over, hvad der er vigtigt at vide, når du bliver forælder.

Som ny forælder er der en række vigtige ting, du skal være opmærksom på. Guiden ’Når du bliver forælder’ hjælper dig med at få et overblik over:

 • Hvornår scanningerne er - og hvad med fødselsforberedelse?
 • Hvordan bliver forældremyndigheden tildelt?
 • Hvornår skal barnet senest have et navn registreret?
 • Hvad med pasning?
 • Hvad hjælper sundhedsplejersken med?
 • Hvad skal jeg gøre med skat og forsikringer?
 • Har jeg ret til barselsdagpenge?
 • Hvad med lægeundersøgelser og vaccinationer?
 • Og meget mere.

Du kan tilpasse guiden, så den enten viser information om tiden, før barnet kommer til verden - eller det første år som forælder. Du kan også få vist begge dele.

Guide: Når du bliver forælder

Samarbejdspartnere

De myndigheder, som borgeren potentielt kommer i kontakt med under brugerrejsen, har deltaget i udviklingen af guiden og rapporten:

 • KL og kommuner
 • Danske Regioner og regioner
 • Familieretshuset
 • Sundhedsstyrelsen
 • Sundhed.dk
 • Børne- og Undervisningsministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
 • Kirkeministeriet
 • ATP/Udbetaling Danmark