Brugerrejsen ”Blive pensionist”

Når man som borger nærmer sig sin folkepensions-alder og skal beslutte sig for, hvornår man vil gå på pension, skal man have et overblik over hvilke gøremål, der skal klares i forbindelse med at planlægge pensionslivet og søge folkepension. Guiden ”Bliv klar til pension” på borger.dk er udviklet på baggrund af en analyse af brugerrejsen ”Blive pensionist”.

Hvert år når ca. 60.000 borgere deres folkepensionsalder. At blive pensionist er for mange forbundet med en spændende tid, hvor nye muligheder opstår og drømme skal udleves. Inden man når så langt, skal man dog igennem en fase med beslutninger og afklaringer – og i den forbindelse kan der opstå utryghed om ny økonomi, bekymringer om overholdelse af deadlines og usikkerhed om hvilke krav, der er til én som borger.

På baggrund af en analyse af brugerrejsen ”Blive pensionist” blev der lanceret en digital guide på borger.dk i december 2020. Guiden skal hjælpe borgerne med at tage stilling til, hvornår de ønsker at gå på pension, samt med at få et samlet overblik over alt det, de skal huske at gøre i forbindelse med at søge folkepension.

Formålet med projektet har været at give borgere et større overblik og en øget sammenhæng i brugerrejsen, når deres ærinder går på tværs af offentlige myndigheder og selvbetjeningsløsninger.

Status

Analysearbejdet blev igangsat med godkendelse fra styregruppen for digital kommunikation i juni 2020, og analysen blev afsluttet i november 2020. Herefter blev der udviklet en digital guide på borger.dk samt udarbejdet en rapport, der indeholder en afrapportering af analysen og et behovs- og idékatalog til at forbedre brugerrejsen.

Guiden blev lanceret december 2020. Rapporten om brugerrejsen ”Blive pensionist” blev offentliggjort februar 2021.

Borgere, centrale myndigheder samt relevante interesseorganisationer og private aktører er blevet inddraget tæt i arbejdet.

 

Produkter

Gå til guiden "Bliv klar til pension" på borger.dk

Guiden ”Bliv klar til pension” er til danske statsborgere, der nærmer sig pensionsalderen. Guiden samler informationer og giver overblik over, hvad der er vigtigt at vide, når man skal beslutte sig for, hvornår man vil gå på pension, eller når man skal søge folkepension.

Digitaliseringsstyrelsen og samarbejdspartnere mødes halvårligt for at forbedre guiden i henhold til brugernes anvendelse og tilbagemeldinger på guiden.

Rapporter

Hent rapport: Blive pensionist

Februar 2021

Resumé

Denne rapport indeholder en gennemgang af formål, proces og leverancer for brugerrejsen ”Blive pensionist”.

Formålet med projektet er, at kommende pensionister skal opleve større overblik og sammenhæng i brugerrejsen, når deres ærinder går på tværs af offentlige myndigheder og selvbetjeningsløsninger. Målet er at guide kommende pensionister til nemmere at vælge, hvornår og hvordan de ønsker at gå på pension ved at gøre dem opmærksomme på deres muligheder og de gøremål, de skal håndtere.

”Kommende pensionister” er som målgruppe i analysen afgrænset til at omfatte danske statsborgere, der går på pension i Danmark. Målgruppen inkluderer både borgere, der ønsker at pensionere sig selv ved hjælp af private pensionsordninger og borgere, der ønsker at gå på pension, når de har ret til folkepension. Desuden har analysen også et fokus på hjælpere til kommende pensionister som fx netværk og supportpersonale. 

De fire hovedpointer i rapporten er:

 1. På baggrund af en interviewundersøgelse med målgruppen er der udledt tre overordnede analytiske temaer. For det første, at en pensionsplan er en katalysator for livsdrømme. For det andet, at det at planlægge pension og søge folkepension opleves som en abstrakt opgave. For det tredje, at kommende pensionister har vidt forskellige forløb og forudsætninger.
 2. Fundamentet for leverancerne i projektet er skabt ud fra en service design-tilgang, som har inkluderet samtaler med målgruppen og tæt samarbejde med relevante myndigheder. Der er foretaget dybdegående interviews med kommende pensionister, der har erfaring med at planlægge deres pension, og med nye folkepensionister, der har erfaring med at søge folkepension.
 3. Projektets hovedleverance er en guide på borger.dk.
  Se guiden på www.borger.dk/blivklartilpension
 4. Derudover indeholder rapporten et idé- og behovskatalog med fire ideer: ”Test-dig-selv: Skal jeg indberette nye oplysninger”, ”Breve til borgere, der nærmer sig folkepensionsalderen”, ”Ydelses- og tilskudsberegner” og ”Ældrechecken: Nyt udbetalingstidspunkt” samt to behov: ”En mere udbredt anvendelse af den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning” og ”Interaktiv pensionsplan”.

Del guiden på din myndigheds hjemmeside

Bliv klar til pension

Få hjælp til at forstå din pension, og få et overblik over, hvad du bør overveje.

Når du skal planlægge din pensionstilværelse eller søge folkepension, er der mange ting, du skal have styr på.

I guiden ’Bliv klar til pension’ kan du få hjælp til at forstå og planlægge din pension, samt få et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du skal søge folkepension. Fx:

 • Hvornår kan jeg gå på pension?
 • Hvilke pensioner findes der? Hvad har jeg sparet op?
 • Skal jeg selv søge folkepension?
 • Kan jeg udskyde min folkepension?
 • Kan jeg sætte folkepensionen på pause?
 • Hvor meget må jeg tjene, uden det påvirker folkepensionen?
 • Hvilke ydelser og tillæg kan jeg have ret til?
 • Hvad skal jeg være opmærksom på, inden jeg vælger at gå på pension?
 • Hvordan kan andre få adgang til at hjælpe med planlægningen?

Du kan tilpasse guiden, så den passer til din situation i forhold til blandt andet ægtefælle og sociale ydelser. Du kan også få hjælp til, hvad du skal gøre, hvis du skal hjælpe en anden med pensionen.

Guide: Bliv klar til pension

Samarbejdspartnere

De myndigheder, som borgeren kommer i kontakt med under brugerrejsen, har deltaget i udviklingen af guiden og rapporten:

 • Kommuner og KL
 • Skatteforvaltningen
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • ATP/Udbetaling Danmark