Brugerrejsen ”Flytte til udlandet”

Hvis man flytter fra Danmark i mere end seks måneder, er der mange ting, man skal have overblik over og styr på. Guiden "Når du flytter til udlandet" på borger.dk er udviklet med baggrund i en analyse af brugerrejsen "Flytte til udlandet".

Hvert år rejser ca. 20.000 danske statsborgere til udlandet i over seks måneder. Selv om man måske har størst fokus på det land, man er på vej til, er der en række ting, man skal huske at klare i forhold til at forlade Danmark.

På baggrund af en analyse af brugerrejsen ”Flytte til udlandet” blev der lanceret en digital guide på borger.dk i december 2020. Guiden skal hjælpe borgerne med at få et samlet overblik over alt det, de skal huske at gøre i forbindelse med, at de flytter fra Danmark.

Formålet med projektet har været at give borgere et større overblik og en øget sammenhæng i brugerrejsen, når deres ærinder går på tværs af offentlige myndigheder og selvbetjeningsløsninger.

Status

Analysearbejdet blev igangsat med godkendelse fra styregruppen for digital kommunikation i juni 2020, og analysen blev afsluttet november 2020. Herefter blev der udviklet en digital guide på borger.dk samt udarbejdet en rapport, som er en afrapportering af den gennemførte analyse og indeholder et idékatalog med idéer til at skabe en mere sammenhængende digital brugerrejse for borgerne.

Guiden blev lanceret december 2020. Rapporten om brugerrejsen ”Flytte til udlandet” blev offentliggjort februar 2021.

Borgere og centrale myndigheder er blevet inddraget tæt i arbejdet.

Produkter

Gå til guiden "Når du flytter til udlandet" på borger.dk

Guiden ”Når du flytter til udlandet” er til danske statsborgere, der skal flytte til udlandet. Guiden samler informationer og giver overblik over, hvad der er vigtigt at vide, inden man flytter.

Digitaliseringsstyrelsen og samarbejdspartnere mødes halvårligt for at forbedre guiden i henhold til brugernes anvendelse og tilbagemeldinger på guiden.

Rapporter

Hent rapport: "Brugerrejsen Flytte til udlandet"

December 2020

Resumé

Denne rapport udgør en gennemgang af formål, proces og leverancer for brugerrejsen ”Flytte til udlandet”.

Formålet med projektet er, at borgere skal opleve større overblik og sammenhæng i brugerrejsen, når deres ærinder går på tværs af offentlige myndigheder og selvbetjeningsløsninger. Målet er at guide de borgere, som flytter fra Danmark, i at håndtere de gøremål, de har i deres relation til Danmark – selvom de ikke længere er bosat her.

Borgerne, der flytter til udlandet, er i analysen opdelt i fem målgrupper: Børnefamilier, folkepensionister, rygsækrejsende, dem der skal arbejde i udlandet og de unge, der skal studere eller i praktik i udlandet.

De fire hovedpointer i rapporten er:

 1. På baggrund af interviewundersøgelsen med borgere, der har erfaring med at flytte til udlandet, har der vist sig tre overordnede analytiske temaer. For det første, at det er en følelsesmæssigt udfordrende situation at flytte til udlandet. For det andet, at komplicerede regler og begreber skaber utryghed. For det tredje, at borgerne oplever et manglende overblik over handlingskonsekvenser.
 2. Fundamentet for leverancerne i projektet er skabt ud fra en service design-tilgang, som har inkluderet samtaler med de fem målgrupper og tæt samarbejde med relevante myndigheder. Der er foretaget dybdegående interviews af borgere – både dem, der er flyttet til udlandet, og dem, der ikke er.
 3. Projektets hovedleverance er en guide på borger.dk.
  Se guiden på www.borger.dk/flyttetiludlandet
 4. Derudover indeholder rapporten et idékatalog med tre ideer: ”Tidlig hjælp til skat”, ”Alternativ kommunikation i guiden” og ”Sundhedskortet viser, om det giver adgang til behandling i Danmark”. Herudover er der to idéområder: ”Mere sammenhængende selvbetjening ved udrejse” og ”Gør det nemt at opdatere udenlandsk adresse”.

 

Del guiden på din myndigheds hjemmeside

Når du flytter til udlandet

Få overblik over, hvad du skal gøre, når du flytter til udlandet.

Når du flytter til udlandet, er der mange ting, du skal have styr på. Guiden ’Når du flytter til udlandet’ kan give svar på mange af de spørgsmål og vigtige overvejelser, man skal gøre sig, inden man flytter.

 • Hvem skal jeg oplyse om min flytning?
 • Hvad hvis opholdet bliver længere end først planlagt?
 • Hvad skal jeg gøre med skat?
 • Kan jeg få offentlige ydelser med til udlandet?
 • Kan jeg bruge mit danske kørekort i mit nye land?
 • Har jeg stadig stemmeret i Danmark?
 • Hvad gør jeg, når jeg flytter hjem igen?

Du kan tilpasse guiden, så den passer til din situation, alt efter hvor du skal hen, og hvor længe du skal være væk.

Guide: Når du flytter til udlandet

Samarbejdspartnere

De myndigheder, som borgeren potentielt kommer i kontakt med under brugerrejsen, har deltaget i udviklingen af guiden og rapporten:

 • Kommuner (via KL)
 • Skatteforvaltningen
 • ATP/Udbetaling Danmark