Brugerrejserne ”Miste job” og ”Få nyt job”

Når man går til og fra et job, er det vigtigt at vide, hvad man skal gøre i forhold til a-kasse og jobcenteret. Guiderne ”Hvis du bliver ledig” og ”Når du får nyt job” understøtter borgerne i at håndtere de to livssituationer.

I 2019 var der over 600.000 borgere, der meldte sig ledige på jobnet.dk – enten som dagpengemodtagere eller jobparate kontanthjælpsmodtagere. Det svarer til ca. 1.700 nytilmeldte ledige pr. dag.

Når man bliver ledig eller får nyt job, er der en lang række ting, det er vigtigt at vide eller gøre i forhold til kommunens jobcenter, a-kassen (hvis man er medlem) og det offentlige generelt.

Formålet med projektet har været at give borgere øget sammenhæng i livssituationen og i brugerrejsen med ærinder, der går på tværs af offentlige myndigheder og selvbetjeningsløsninger.

To guides på borger.dk er blevet udviklet for at understøtte de to livssituationer. Guiderne giver information og et overblik over området samt relevant information om vigtige aktører og gøremål. Guiderne er blevet til på baggrund af afdækning af borgernes behov samt input fra de involverede myndigheder. Før lancering er guiderne blevet brugertestet.

Status

Arbejdet blev igangsat med godkendelse fra styregruppen for digital kommunikation i februar 2021. Herefter blev der på baggrund af interviews med borgere og faglig dialog med myndigheder udviklet to digitale guides på borger.dk.

Guiderne ”Hvis du bliver ledig” og ”Når du får nyt job” blev lanceret april 2021. Digitaliseringsstyrelsen og samarbejdspartnere mødes halvårligt for at forbedre de to guides i henhold til brugernes anvendelse og tilbagemeldinger på guiderne.

En kort afrapportering af arbejdet blev offentliggjort her på siden juni 2021.

Produkter

Gå til guiden "Hvis du bliver ledig" på borger.dk
Guiden ”Hvis du bliver ledig” er til borgere, der netop er blevet eller snart bliver ledige. Den viser relevant information til både borgere, der er medlem af en a-kasse, og til borgere, som ikke er. Med guiden får man overblik over, hvad der er vigtigt at vide og gøre som ledig.

Gå til guiden ”Når du får nyt job” på borger.dk
Guiden ”Når du får nyt job” er til borgere med nyt job. I guiden får man en tjekliste, så man ved, hvad der er vigtigt at vide og gøre, når man får nyt job.

Rapporter

Hent rapport: Miste job og få nyt job

Resumé

Rapporten ”Miste job og få nyt job” udgør en gennemgang af formål, proces og leverancer for arbejdet med udviklingen af guiderne ”Hvis du bliver ledig” og ”Når du får nyt job”.

De to guides er to ud af 11 guides til livssituationer, som kan findes på borger.dk. De digitale guides skal bidrage til et større overblik og sammenhæng i brugerrejsen, når borgernes ærinder går på tværs af offentlige myndigheder og selvbetjeningsløsninger.

Arbejdet og de to guider har fokuseret på overgangene fra og til et nyt job samt på at give overblik over vigtig information og gøremål. De to guider henvender sig både til borgere, der er medlem af en a-kasse, og til borgere, der ikke er.

Interviews med borgere om, hvad der har været udfordrende ved at blive ledig, har vist, at:

 • Forholdet mellem jobcenter og a-kasse er forvirrende
 • Det stresser at vide, man kan blive sendt i aktivering
 • Der mangler et overblik over regler og rettigheder, som ikke forklares af en af parterne
 • Jobcenteret stiller krav, mens a-kassen er min ven
 • To platforme forvirrer, trætter og tager tid

I forbindelse med at få ny job har borgernes input været, at der ikke er så mange opgaver, og at det overvejende opleves som uproblematisk.

På baggrund af såvel borger- som ekspertinterviews har relevante myndigheder været inddraget i arbejdet.

Begge guider har været brugertestet med otte borgere og efterfølgende tilrettet på baggrund af deres input.

Projektets hovedleverancer er guiderne:

Del guiden på din myndigheds hjemmeside

Hvis du bliver ledig eller får nyt job

Få et overblik over, hvad du skal gøre, hvis du bliver ledig eller får nyt job

Når du bliver ledig og får nyt job, er der mange ting, du selv skal gøre og holde styr på. Guiderne ’Blive ledig’ og ’Få nyt job’ giver dig overblikket over, hvad du skal være opmærksom på at gøre.

 • Hvor skal jeg melde mig ledig?
 • Kan jeg få dagpenge eller kontanthjælp?
 • Hvor kan jeg tjekke, hvilken a-kasse jeg har?
 • Hvad sker der med min pensionsopsparing?
 • Hvad skal jeg gøre, når jeg får et nyt job?
 • Hvad gør jeg med ferie?

Du kan tilpasse guiderne, så de passer til din situation i forhold til fx a-kasse, din uddannelse og din alder.

Guide: ’Blive ledig’ og ’Få nyt job’

Samarbejdspartnere

De myndigheder, som borgeren potentielt kommer i kontakt med under brugerrejsen, har deltaget i udviklingen af guiderne og rapporten:

 • Kommuner og KL
 • Skattestyrelsen
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • ATP/Udbetaling Danmark