Brugerrejsen "Miste pårørende"

Når en nær pårørende dør, er der mange beslutninger og mange ting, de efterladte skal have styr på i en i forvejen svær tid, og det kan være svært at bevare overblikket. Guiden ”Når livet slutter” på borger.dk er udviklet på baggrund af en analyse af brugerrejsen ”Miste pårørende”. Borgere, interesseorganisationer, private aktører og centrale myndigheder blev inddraget tæt i arbejdet.

Hvert år dør mellem 50.000 og 60.000 borgere i Danmark, og mange pårørende oplever, at de efterfølgende ikke har overblik over eller føler tryghed ved de mange gøremål forbundet med dødsfaldet. Samtidig med at håndtere sorgen skal de efterladte fx få styr på begravelsesan­modning, begravelseshjælp, økonomi og bolig. Mange oplever også selv at skulle bære deres sag fra myndighed til myndighed.

På baggrund af analysen af brugerrejsen ”Miste pårørende”, er der udviklet en digital guide. Guiden skal imødekomme borgernes behov for at få et samlet overblik over alt det, de skal tage stilling til, når en pårørende er død. Guiden skal derfor i videst muligt omfang målrettes den enkeltes situation.

Status

Analysearbejdet blev igangsat med nedsættelsen af en fællesoffentlig projektgruppe i november 2019. Analysen blev afsluttet i primo 2020. Herefter udviklede vi en digital guide på borger.dk og en analyserapport, som også indeholder yderligere forslag til at forbedre brugerrejsen.  

Borgere, relevante interesseorganisationer, private aktører og centrale myndigheder inddrages tæt i arbejdet.

Vi vil gerne have dit input

Har du input til vores arbejdsmetode eller en af de guides, vi har lanceret på borger.dk, så kontakt os gerne.

Produkter

Gå til guiden "Når livet slutter" på borger.dk

Guiden "Når livet slutter" har som primær målgruppe pårørende, der mister en nærtstående og har brug for et overblik over gøremål. Derudover kan guiden også være nyttig for support- og frontpersonale, der skal vejlede borgere i denne livssituation. Guiden samler informationer fra flere forskellige myndigheder om dét at miste en nærtstående og er udviklet med tæt inddragelse af borgere, der har været i denne livssituation.

Digitaliseringsstyrelsen og samarbejdspartnere mødes halvårligt for at forbedre guiden i henhold til borgernes anvendelse og tilbagemeldinger på guiden.

Rapporter

Hent rapport: Brugerrejsen Miste pårørende

Maj 2020

Resumé

Denne rapport udgør en gennemgang af formål, proces og leverancer for brugerrejsen ”Miste pårørende”.

Formålet med projektet ”Miste pårørende” er at skabe overblik over og sammenhæng i de pårørendes brugerrejse, når den går på tværs af offentlige myndigheder og selvbetjeningsløsninger. Målet er, at pårørende, der har mistet en nærtstående, hjælpes bedre igennem brugerrejsen, fra et dødsfald finder sted, og indtil en ny hverdag er blevet etableret.

De fire hovedpointer i rapporten er:

 1. Efter et have mistet en nærtstående oplever mange pårørende at miste kontrollen og tabe overblikket – fx hvad angår afdødes ønsker, afdødes økonomi og de pårørendes nye økonomi. Kontroltabet er bl.a. en konsekvens af, at de pårørende har svært ved at få overblik over gøremål, mangler indblik i sagsbehandling og løber ind i opgaver, de har svært ved eller ikke har kompetencerne til at løse.
 2. Fundamentet for leverancerne i projektet er skabt ud fra en service design-tilgang og har inkluderet brugerne og relevante myndigheder tæt i arbejdet. Der er foretaget dybdegående interviews af borgere, som har mistet en nærtstående, samt fokusgruppeinterviews af sundhedsprofessionelle. I projektets sidste fase er guiden og idéer til mere sammenhæng blevet kvalificeret gennem brugertests med pårørende og SUFO-medarbejdere samt i dialog med de relevante myndigheder.
 3. Projektets hovedleverance er en guide på borger.dk, der skal give overblik og skabe sammenhæng for de pårørende, der har mistet en nærtstående. Formålet med guiden er at binde den tværgående brugerrejse bedre sammen, så borgerne oplever en større grad af overblik og tryghed.
  Se guiden på borger.dk/nårlivetslutter.
 4. Derudover indeholder rapporten et idékatalog med tre idéområder, henholdsvis ”Kommunikation og overblik”, ”Indberetning af dødsattest” og ”Bobehandling”.

Del guiden på din myndigheds hjemmeside

Der er sket et dødsfald

Få et overblik over de praktiske og økonomiske forhold, når du mister en nærtstående

Der er meget at tage stilling til, når man mister en nærtstående. Guiden ’Der er sket et dødsfald’ giver dig et overblik over, hvad du selv skal være opmærksom på at gøre, og hvad der sker automatisk, fx:

 • Hvem anmelder dødsfaldet, og hvad sker der så?
 • Hvad gør vi med begravelse eller bisættelse?
 • Hvad sker der med afdødes bankkonti og digitale post?
 • Skal man have en bedemand, og hvad kan bedemanden hjælpe med?
 • Hvad må jeg gøre med afdødes ejendele?
 • Hvordan bliver boet behandlet? Hvad skal jeg selv gøre?
 • Hvad sker der med afdødes restskat? Folkepension?
 • Hvor kan jeg finde støtte i min sorg?

Du kan tilpasse guiden, så den passer til afdødes boligsituation, og om den afdøde eller den eventuelle efterladte ægtefælle/samlever modtager folkepension.

 

Guide: Der er sket et dødsfald - jeg har brug for et overblik

Du kan også få vist en guide, der giver et overblik over, hvad der er vigtigt at overveje, før du selv går bort. På den måde kan du være på forkant og hjælpe dine nærmeste i en ellers svær situation.

Guide: Før du går bort - de vigtige overvejelser

Samarbejdspartnere

De myndigheder, som borgeren potentielt kommer i kontakt med under brugerrejsen, har deltaget i udviklingen af guiden og rapporten:

 • Kommuner (via KL)
 • Domstolsstyrelsen
 • Skatteforvaltningen
 • Kirkeministeriet
 • ATP/Udbetaling Danmark