Brugerrejsen ”Starte uddannelse”

Som kommende studerende skal man have styr på en lang række gøremål. Til at hjælpe borgerne godt på vej er der udviklet en guide på borger.dk til livssituationen ”Starte uddannelse”. Både borgere og centrale myndigheder deltog aktivt i udviklingen.

I 2021 søgte over 93.000 personer ind på en videregående uddannelse. Når man skal søge uddannelse, skal man forholde sig til en række gøremål som valg af uddannelse, ansøgningsprocessen og om man skal søge via kvote 1 eller kvote 2. Som kommende studerende skal man også have styr på fx SU, studielån, Ungdomskort og skat.

På baggrund af analysen af brugerrejsen ”Starte uddannelse” er der udviklet en guide på borger.dk. Guiden giver overblik over alt det, man skal huske eller gøre i livssituationen.

Status

Analysearbejdet blev igangsat med nedsættelsen af en fællesoffentlig projektgruppe i august 2021. Guiden blev lanceret december 2021. Rapporten blev offentliggjort april 2022.

Borgere og centrale myndigheder er blevet inddraget tæt i arbejdet.

 

Produkter

Gå til guiden "Når du vil starte på videregående uddannelse" på borger.dk

Digitaliseringsstyrelsen og samarbejdspartnere mødes halvårligt for at forbedre guiden i henhold til brugernes anvendelse og tilbagemeldinger på guiden.

Rapporter

Hent rapport: "Brugerrejsen starte uddannelse"

December 2021

Resumé

Denne rapport indeholder en gennemgang af formål, proces og leverancer for brugerrejsen ”Starte uddannelse”.

Formålet med projektet har været at give kommende studerende et bedre overblik og større sammenhæng i brugerrejsen, når deres ærinder går på tværs af offentlige myndigheder og selvbetjeningsløsninger.

Brugerrejsen ”Starte uddannelse” omhandler kommende studerende i Danmark, der søger ind på en universitetsbachelor, en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbachelor. Tidsmæssigt fokuserer projektet på forberedelsestiden fra borgerne skal vælge videregående uddannelse til den dag, de skal starte på uddannelsen.

Analysen af brugerrejsen er blevet til på baggrund af borger- og ekspertinterviews. Relevante myndigheder har indgået i arbejdet.

Analysen har vist, at brugerrejsen typisk indeholder 5 faser:

 1. Studievalg
 2. Ansøgning
 3. Ventetid
 4. Svar på optag
 5. Forberedelse til studiestart

Interviews med borgere om, hvad der har været udfordrende i brugerrejsen, har vist:

 1. Det opleves som stort og afgørende for fremtiden at skulle vælge og søge ind på en videregående uddannelse.
 2. Venner og andre studerende er de primære sparringspartnere, snarere end vejledere og forældre.
 3. Det er svært at få overblik over vejledningsmuligheder og ansøgnings-processen, hvis man er ude af uddannelsessystemet (ved fx sabbatår).
 4. At søge ind via kvote 2 er omstændeligt, og reglerne er svære at forstå.

Projektets hovedleverance er en guide på borger.dk, som kan findes her: www.borger.dk/videregåendeuddannelse

Guiden er blevet brugertestet med 8 borgere i målgruppen og er tilrettet derefter.

Del guiden på din myndigheds hjemmeside

Når du vil starte på videregående uddannelse

Få et overblik over, hvad der er vigtigt, når du vil starte på videregående uddannelse.

Læs om alt det, du skal vide og gøre, når du skal vælge og søge videregående uddannelse. Du kan også læse om, hvad der er vigtigt i forbindelse med flytning, skat og SU.

Du kan tilpasse guiden så den passer til situation i forhold til fx optagelse, økonomi og studiestart. 

Guide: Når du vil starte på videregående uddannelse

Samarbejdspartnere

De myndigheder, som borgeren potentielt kommer i kontakt med under brugerrejsen, deltog i arbejdet:

 • Skattestyrelsen
 • Styrelsen for IT og Læring
 • Uddannelses- og forskningsstyrelsen