Brugerrejsen "Skilsmisse"

Guiden ”Når I går fra hinanden” på borger.dk er til de par, hvor konflikterne er få. Guiden er udviklet med baggrund i en analyse af brugerrejsen skilsmisse.

Hvert år bliver lige under 30.000 personer i skilt i Danmark – derudover kommer der samboende par, der går fra hinanden. Det kan være svært at få overblikket, og der er mange beslutninger, der skal tages.

På baggrund af en analyse af borgernes brugerrejse i forbindelse med skilsmisse og familiebrud er det undersøgt, hvordan en digital guide vil kunne imødekomme borgernes behov for at få et samlet overblik over deres situation og de forhold, de skal tage stilling til, når de skal skilles.

Der blev pga. ændringer på skilsmisseområdet i 2019 (bl.a. indførelse af obligatorisk refleksionsperiode og etablering af Familieretshuset) ikke gennemført en to be-analyse af skilsmissebrugerrejsen.

I april 2019 blev guiden ”Når I går fra hinanden” lagt på borger.dk. Guiden tager udgangspunkt i et koncept, der er udviklet for en flytteguide i brugerrejsen flytning.

Status

I april 2019 blev guiden ”Når I går fra hinanden” lagt på borger.dk.

Guiden ”Når I går fra hinanden” er implementeret på borger.dk. Guiden videreudvikles løbende og i et fortsat samarbejde mellem de involverede myndigheder på baggrund af input fra borgere og myndigheder.