Skal din myndighed være med i kampagnen ’Ung på Digital Post’?

""

Ny kampagne til de unge og deres forældre sætter fokus på digital kommunikation med det offentlige. Få materialer til brug i fx Borgerservice, skoler og andre steder, I møder borgerne.

Periode og målgruppe

Fra den 17. august 2020 og frem til ultimo oktober vil borgere kunne møde kampagnen ’Ung på Digital Post’. Kampagnen er målrettet 13-18-årige og deres forældre.

Kampagnen sætter fokus på 15-åriges muligheder og ansvar

Formålet med kampagnen er at hjælpe de unge godt i gang med Digital Post – og den digitale kommunikation med det offentlige generelt. 

Kampagnen ’Ung på Digital Post’ har til hensigt at fortælle de unge om de muligheder og det ansvar, der følger med at fylde 15 år og skulle kommunikere med det offentlige digitalt – fx når de unge for første gang står over for at skulle læse Digital Post, anvende sit NemID, optages på en uddannelse eller have tjek på feriepenge og frikort i forbindelse med fritidsjob. 

Kampagnen løber i to spor: ét målrettet de unge, og ét målrettet forældre og udbredelsen af forældreguiden på borger.dk.

I kan deltage i kampagnen

Deler mange myndigheder materialerne, møder flere unge og deres forældre det gode budskab. Har jeres myndighed kontakt med unge eller deres forældre, har I mulighed for at bruge kampagnematerialet.

Se alle kampagnematerialerne til ”Ung på Digital Post” i Skyfish

Udtryk, stil og tonen i kampagnen

I kampagnen bruges ordspillet næsten myndig. Udtrykket skal gøre opmærksom på, at det at få NemID og Digital Post er et skridt tættere på at være voksen og uafhængig af sine forældre. Både filmene og plakaterne er udarbejdet på baggrund af et koncept, der med humor og respekt for målgruppen møder de unge i øjenhøjde i deres univers.

Vær med til at udbrede forældreguiden

Jo flere borgere, der ser forældreguiden, jo flere kender budskabet om vigtig-heden af offentlig digital kommunikation. Del forældreguiden på steder og hjemmesider, hvor det er relevant.

Find forældreguiden på borger.dk

Teksten er skrevet, så myndigheder kan kopiere teksten og lægge den direkte på relevante hjemmesider.

Forældreguiden hjælper med at forstå, hvad unge kan og må i takt med, at de bliver ældre

Unge får flere muligheder og forpligtelser jo ældre, de bliver. De kan få et fri-tidsjob, når de fylder 13 år, og de får deres egen digitale postkasse med post fra det offentlige, når de fylder 15 år. Som forælder er det svært at vide, hvad de unge præcist må og skal hvornår, og hvordan man som forældre bedst kan hjæl-pe sit barn. Det fortæller forældreguiden på borger.dk. Forældreguiden samler alt det, unge i alderen 13 til 17 år kan, må og skal i forbindelse med det offentli-ge.

Find forældreguiden på borger.dk/forældreguide.

Side på borger.dk med information til de unge

Kampagnens materialer henviser til en side, hvor de unge kan få yderligere oplysninger om det offentlige – en såkaldt landingpage. Kampagnens landingpage er en side på borger.dk til de unge, der er blevet nysgerrige og har fulgt linket i kampagnen. Siden vil efter kampagnen fungere som ’de unges side på borger.dk’, hvor de kan læse om de forskellige anledninger til at stifte bekendtskab og kommunikere med det offentlige.

Se kampagnens side ’Ung på Digital Post’ på borger.dk

Baggrunden for kampagnen 

Kampagnen afholdes som en del af arbejdet med brugerrejsen ’Blive digital borger’, der er én af i alt 11 udvalgte brugerrejser. I arbejdet med brugerrejsen ’Blive digital borger’ blev der i 2019 lanceret en forældreguide på borger.dk. Guiden samler anledningerne for de unge til at være i kontakt med det offentlige og informerer om alt det, de unge kan, må og skal i den forbindelse. Kampagnen skal med afsæt i Digital Post videreformidle de anledninger og informationer, som guiden indeholder til både de unge og deres forældre. 

Digitaliseringsstyrelsen står bag kampagnen, der er udarbejdet med input fra en arbejdsgruppe bestående af ATP, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, KL, Skattestyrelsen og Styrelsen for It og Læring. Kampagnen løber frem il ultimo oktober. 

Har I brugt kampagnematerialerne? Så del det gerne med os!

Del jeres erfaringer med brug af kampagnematerialerne ved at skrive en mail til projektleder Sofie Hammeken (). Vedhæft gerne et par billeder, og vi deler de gode erfaringer på digst.dk.