Brugerrejsen ”Blive forælder”

Som kommende eller nybagt forælder er der mange gøremål og aftaler på tværs af det offentlige. Derfor udvikles en guide på borger.dk med udgangspunkt i en analyse af brugerrejsen ”Blive forælder”. Borgere, interesseorganisationer, private aktører og centrale myndigheder inddrages i arbejdet.

Hvert år er der omkring 60.000 fødsler i Danmark. Mange af de ventende eller nybagte forældre oplever, at de i tiden under og efter graviditeten skal forholde sig til mange nye informationer, aftaler og deadlines på tværs af det offentlige. Udover at skulle vænne sig til en anden hverdag med et nyt familiemedlem skal man som forælder også have styr på fx barslen, dagsinstitutioner og vaccinationer.

På baggrund af analysen af brugerrejsen ”Blive forælder” udvikles en digital guide. Guiden skal give overblik over alt det, man skal tage stilling til som kommende eller nybagt forælder. Guiden skal derfor bedst muligt tilpasse sig til den enkelte borgers situation.

Status

Analysearbejdet blev igangsat med nedsættelsen af en fællesoffentlig projektgruppe i januar 2021. Analysen forventes afsluttet i første halvår 2021, hvorefter en afrapportering udarbejdes og offentliggøres her på siden i 3. kvartal 2021. Guiden er under udvikling og forventes lanceret i sommeren 2021.

Produkter

Guide på borger.dk bliver lanceret i medio 2021. 

Rapporter

Rapport bliver publiceret i ultimo 2021. 

Samarbejdspartnere

De myndigheder, som borgeren potentielt kommer i kontakt med under brugerrejsen, har deltage i arbejdet, udviklingen af guiden og af rapporten:

  • KL og kommuner
  • Danske Regioner og regioner
  • Sundhedsstyrelsen
  • Kirkeministeriet
  • Familieretshuset
  • Sundhed.dk
  • ATP/Udbetaling Danmark