Brugerrejsen ”Blive pensionist” (analyse i gang)

Når man som borger har besluttet sig for at gå på folkepension, skal man have et overblik over hvilke gøremål, der skal klares i forbindelse med at blive folkepensionist. Der er derfor igangsat en servicedesign-analyse af brugerrejsen for at kunne give kommende folkepensionister et overblik ved hjælp af en guide på borger.dk.

Hvert år når ca. 60.000 borgere deres folkepensionsalder. At blive folkepensionist er en livssituation forbundet med uvished om ny økonomi, bekymringer om overholdelse af deadlines og utryghed om hvilke krav, der er til én som borger. På samme vis er der mange nye gøremål, der skal klares, og mange rettigheder, ordninger og aktiviteter, man kan gøre brug af, når man er folkepensionist.

I efteråret 2020 gennemføres en servicedesign-analyse af brugerrejsen ”Blive pensionist” med henblik på at udvikle en digital guide på borger.dk. Guiden forventes klar til lancering inden udgangen af år 2020. Guiden skal hjælpe borgerne med at få et samlet overblik over alt det, de skal huske at gøre i forbindelse med overgangen til at blive folkepensionist, samt det, de skal og kan gøre, når de er gået på folkepension.

Status

Analysearbejdet blev igangsat med godkendelse fra styregruppen for digital kommunikation i juni 2020. Analysen forventes afsluttet i efteråret 2020. Herefter udvikles en digital guide på borger.dk, og der udarbejdes en rapport, der, udover at afrapportere fra projektet, vil indeholde øvrige idéer til at forbedre brugerrejsen.

Foreløbig tidsplan for projektet er at as is og to be-workshops bliver i august til november 2020. Lancering af guide bliver i december 2020 og offentliggørelsen af den afsluttende rapport bliver i primo 2021.

Borgere, centrale myndigheder samt relevante interesseorganisationer og private aktører inddrages i arbejdet.

Produkter

En guide for brugerrejsen ”Blive pensionist” forventes lanceret på borger.dk ultimo 2020.

Rapporter

En rapport for brugerrejsen ”Blive pensionist” forventes offentliggjort på denne side primo 2021.

Samarbejdspartnere

De myndigheder, som borgeren potentielt kommer i kontakt med under brugerrejsen, deltager i analysearbejdet, udviklingen af guiden og i udarbejdelsen af en rapport:

  • Kommuner
  • KL
  • ATP/Udbetaling Danmark
  • Skatteforvaltningen
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)