Brugerrejsen ”Flytte til udlandet”

Hvis man flytter fra Danmark i mere end seks måneder, er der mange ting, man skal have overblik over og styr på. Guiden "Når du flytter til udlandet" på borger.dk er udviklet med baggrund i en analyse af brugerrejsen "Flytte til udlandet".

Hvert år rejser ca. 20.000 danske statsborgere til udlandet i over seks måneder. Selv om man måske har størst fokus på det land, man er på vej til, er der en række ting, man skal huske at klare i forhold til at forlade Danmark.

På baggrund af en analyse af brugerrejsen ”Flytte til udlandet” blev der lanceret en digital guide på borger.dk i december 2020. Guiden skal hjælpe borgerne med at få et samlet overblik over alt det, de skal huske at gøre i forbindelse med, at de flytter fra Danmark.

Formålet med projektet har været at give borgere et større overblik og en øget sammenhæng i brugerrejsen, når deres ærinder går på tværs af offentlige myndigheder og selvbetjeningsløsninger.

Status

Analysearbejdet blev igangsat med godkendelse fra styregruppen for digital kommunikation i juni 2020, og analysen blev afsluttet november 2020. Herefter blev der udviklet en digital guide på borger.dk samt udarbejdet en rapport, som er en afrapportering af den gennemførte analyse og indeholder et idékatalog med idéer til at skabe en mere sammenhængende digital brugerrejse for borgerne.

Guiden blev lanceret december 2020. Rapporten om brugerrejsen ”Flytte til udlandet” forventes offentliggjort 1. kvartal af 2021.

Borgere og centrale myndigheder er blevet inddraget tæt i arbejdet.

Produkter

Gå til guiden "Når du flytter til udlandet" på borger.dk

Guiden ”Når du flytter til udlandet” er til danske statsborgere, der skal flytte til udlandet. Guiden samler informationer og giver overblik over, hvad der er vigtigt at vide, inden man flytter.

Digitaliseringsstyrelsen og samarbejdspartnere mødes halvårligt for at forbedre guiden i henhold til brugernes anvendelse og tilbagemeldinger på guiden.

Rapporter

Rapporten afventer styregruppens godkendelse af projektets afslutning.

Samarbejdspartnere

De myndigheder, som borgeren potentielt kommer i kontakt med under brugerrejsen, har deltage i arbejdet, udviklingen af guiden og af rapporten:

  • Kommuner og KL
  • Skatteforvaltningen
  • ATP/Udbetaling Danmark