Brugerrejsen ”Flytte til udlandet” (analyse i gang)

Hvis man flytter fra Danmark i mere end seks måneder, er der en del ting, man skal have overblik over og styr på. En service design-analyse af brugerrejsen er i gang. Der forventes lanceret en guide på borger.dk i slutningen af 2020.

Hvert år rejser ca. 20.000 danske statsborgere til udlandet i over seks måneder. Selv om der er fokus på det land, man er på vej til, er der en række ting, man skal huske at klare i forhold til at forlade Danmark.

På baggrund af en analyse af brugerrejsen ”Flytte til udlandet”, som er i gang, skal der udvikles en digital guide på borger.dk. Guiden forventes klar til lancering inden udgangen af år 2020. Guiden skal hjælpe borgerne med at få et samlet overblik over alt det, de skal huske at gøre i forbindelse med, at de flytter fra Danmark.

Status

Analysearbejdet blev igangsat med godkendelse fra styregruppen for digital kommunikation i juni 2020. Analysen forventes afsluttet efteråret 2020. Herefter udvikles en digital guide på borger.dk, og der udarbejdes en rapport, som blandt andet vil indeholde øvrige ideer til at forbedre brugerrejsen. 

Foreløbig tidsplan for projektet er at as is og to be-workshops bliver i efteråret 2020. Lanceringen af guiden bliver i december 2020 og offentliggørelsen af den afsluttende rapport bliver i primo 2021.

Borgere, centrale myndigheder samt relevante interesseorganisationer og private aktører inddrages tæt i arbejdet.

Produkter

En guide for brugerrejsen forventes lanceret på borger.dk i ultimo 2020.

Rapporter

En rapport for brugerrejsen ”Flytte til udlandet” forventes at foreligge primo 2021.

Samarbejdspartnere

De myndigheder, som borgeren potentielt kommer i kontakt med under brugerrejsen, deltager i analysearbejdet, udviklingen af guiden og af analyserapporten:

  • Kommuner
  • KL
  • ATP/Udbetaling Danmark
  • Skatteforvaltningen