Brugerrejsen "Miste pårørende"

Når en nær pårørende dør, er der mange beslutninger og mange ting, de efterladte skal have styr på i en i forvejen svær tid, og det kan være svært at bevare overblikket. Guiden ”Når livet slutter” på borger.dk er udviklet på baggrund af en analyse af brugerrejsen ”Miste pårørende”. Borgere, interesseorganisationer, private aktører og centrale myndigheder blev inddraget tæt i arbejdet.

Hvert år dør mellem 50.000 og 60.000 borgere i Danmark, og mange pårørende oplever, at de efterfølgende ikke har overblik over eller føler tryghed ved de mange gøremål forbundet med dødsfaldet. Samtidig med at håndtere sorgen skal de efterladte fx få styr på begravelsesan­modning, begravelseshjælp, økonomi og bolig. Mange oplever også selv at skulle bære deres sag fra myndighed til myndighed.

På baggrund af analysen af brugerrejsen ”Miste pårørende”, er der udviklet en digital guide. Guiden skal imødekomme borgernes behov for at få et samlet overblik over alt det, de skal tage stilling til, når en pårørende er død. Guiden skal derfor i videst muligt omfang målrettes den enkeltes situation.

Status

Analysearbejdet blev igangsat med nedsættelsen af en fællesoffentlig projektgruppe i november 2019. Analysen blev afsluttet i primo 2020. Herefter udviklede vi en digital guide på borger.dk og en analyserapport, som også indeholder yderligere forslag til at forbedre brugerrejsen.  

Borgere, relevante interesseorganisationer, private aktører og centrale myndigheder inddrages tæt i arbejdet.

Vi vil gerne have dit input

Har du input til vores arbejdsmetode eller en af de guides, vi har lanceret på borger.dk, så kontakt os gerne.

Produkter

Gå til guiden "Når livet slutter" på borger.dk

Guiden "Når livet slutter" har som primær målgruppe pårørende, der mister en nærtstående og har brug for et overblik over gøremål. Derudover kan guiden også være nyttig for support- og frontpersonale, der skal vejlede borgere i denne livssituation. Guiden samler informationer fra flere forskellige myndigheder om dét at miste en nærtstående og er udviklet med tæt inddragelse af borgere, der har været i denne livssituation.

Digitaliseringsstyrelsen og samarbejdspartnere mødes halvårligt for at forbedre guiden i henhold til borgernes anvendelse og tilbagemeldinger på guiden.

Rapporter

Hent rapport: Miste job og Få nyt job

Resumé

Rapporten ”Miste job og få nyt job” udgør en gennemgang af formål, proces og leverancer for arbejdet med udviklingen af guiderne ”Hvis du bliver ledig” og ”Når du får nyt job”.

De to guides er to ud af 11 guides til livssituationer, som kan findes på borger.dk. De digitale guides skal bidrage til et større overblik og sammenhæng i brugerrejsen, når borgernes ærinder går på tværs af offentlige myndigheder og selvbetjeningsløsninger.

Arbejdet og de to guider har fokuseret på overgangene fra og til et nyt job samt på at give overblik over vigtig information og gøremål. De to guider henvender sig både til borgere, der er medlem af en a-kasse, og til borgere, der ikke er.

Interviews med borgere om, hvad der har været udfordrende ved at blive ledig, har vist, at:
Forholdet mellem jobcenter og a-kasse er forvirrende
Det stresser at vide, man kan blive sendt i aktivering
Der mangler et overblik over regler og rettigheder, som ikke forklares af en af parterne
Jobcenteret stiller krav, mens a-kassen er min ven
To platforme forvirrer, trætter og tager tid

I forbindelse med at få ny job har borgernes input været, at der ikke er så mange opgaver, og at det overvejende opleves som uproblematisk.

På baggrund af såvel borger- som ekspertinterviews har relevante myndigheder været inddraget i arbejdet.

Begge guider har været brugertestet med otte borgere og efterfølgende tilrettet på baggrund af deres input.

Samarbejdspartnere

De myndigheder, som borgeren potentielt kommer i kontakt med under brugerrejsen, har deltaget i udviklingen af guiden og rapporten:

  • Kommuner (via KL)
  • Domstolsstyrelsen
  • Skatteforvaltningen
  • Kirkeministeriet
  • ATP/Udbetaling Danmark