Brugerrejsen ”Starte uddannelse”

Som kommende studerende skal man have styr på en lang række gøremål. For at hjælpe borgerne godt på vej skal der udvikles en guide på borger.dk til livssituationen ”Starte uddannelse”. Både borgere og centrale myndigheder deltager aktivt i arbejdet.

I 2021 søgte over 93.000 personer ind på en videregående uddannelse. Når man skal søge uddannelse, skal man forholde sig til en række gøremål såsom valg af uddannelse, ansøgningsprocessen, og om man skal søge via kvote 1 eller kvote 2. Som kommende studerende skal man også have styr på fx SU, studielån, ungdoms-kort og skat.

På baggrund af analysen af brugerrejsen ”Starte uddannelse” er udviklingen af en digital guide på borger.dk i gang. Guiden skal give overblik over alt det, man skal huske eller gøre i livssituationen.

Status

Analysearbejdet er igangsat med nedsættelsen af en fællesoffentlig projektgruppe i august 2021. Analysen forventes afsluttet i andet halvår 2021 og guiden lanceret ultimo 2021. En afrapportering bliver udarbejdet og offentliggjort her på siden primo 2022. 

Borgere og centrale myndigheder deltager aktivt i arbejdet.

Samarbejdspartnere

De myndigheder, som borgeren potentielt kommer i kontakt med under brugerrejsen, har deltaget i udviklingen af guiden og rapporten:

  • Skattestyrelsen
  • Styrelsen for IT og Læring
  • Uddannelses- og forskningsstyrelsen