Single Digital Gateway - Informationsmøde

Implementering af informations- og vejledningsforpligtelsen under Single Digital Gateway-forordningen.

Digitaliseringsstyrelsen afholder informationsmøde om informations- og vejledningsforpligtelsen i EU-forordningen om Single Digital Gateway (SDG). Forpligtelsen træder i kraft i december 2020.

Mødet finder sted hos Digitaliseringsstyrelsen den 27. februar kl. 11.30-13.30.

Der vil blive serveret en sandwich i forbindelse med mødet.

Borger.dk's engelsksprogede søsterportal lifeindenmark.dk vil blive den danske indgang for borgerrettede oplysninger, der er omfattet af forordningen.

På mødet vil Digitaliseringsstyrelsen informere om, hvordan de ressortansvarlige myndigheder kan implementere SDGs informations- og vejledningsforpligtelse på lifeindenmark.dk.

Mødet vil indeholde oplæg om:

  • Forordningens krav til kvaliteten i de oplysninger, der skal stilles til rådighed for EU-brugere
  • Retningslinjerne for udvælgelse og udarbejdelse af redaktionelt indhold samt muligheden for at få oversat indholdet til engelsk
  • Portalens løsninger til indfrielse af forordningens tekniske kvalitetskrav herunder statistikindsamling og aflevering af links til den fælleseuropæiske portal Your Europe
  • Ansvarsfordelingen mellem portalen og de ressortansvarlige myndigheder i forbindelse med implementeringen

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig og skal ske via tilmeldingsformularen her på siden senest mandag den 24. februar.

Spørgsmål bedes rettet til Klavs Helberg Jensen, Digitaliseringsstyrelsen, 4178 2178 eller

Baggrund

EU-forordningen om etablering af Single Digital Gateway stiller krav om, at grænseoverskridende virksomheder og borgere fra andre EU-lande skal have adgang til information og selvbetjeningsløsninger inden for en række udvalgte områder.

Forordningen skal være fuldt implementeret i 2023, men allerede i december 2020 skal informationer om rettigheder, pligter samt procedurer være tilgængelige for EU-brugerne via EU-portalen Your Europe.

Tilmelding

Tilmeldingen er lukket.