Bedre support til borgere og virksomheder

Når borgere og virksomheder har problemer med for eksempel MitID, NemLog-in eller Digital Post, skal det være nemmere for dem at få den rigtige hjælp. Derfor samles en række nuværende supporttilbud til fælles løsninger.

Formål

Med initiativ 1.4 får borgere og virksomheder ét samlet supporttilbud, som de kan kontakte for at få hjælp til MitID, NemLog-in3, Næste generation Digital Post, NemKonto, Virk og borger.dk.

Det er udbuddene af MitID, NemLog-in3 og Næste generation Digital Post, der giver mulighed for at tilrettelægge den nuværende supportmodel mere hensigts-mæssigt.

Supportopgaverne samles i første omgang i Erhvervsstyrelsens kundecenter i Nykøbing Falster, der i en årrække har varetaget Virk support og support af NemLog-in Brugeradministration. Siden juni 2018 har Erhvervsstyrelsens kundecenter også varetaget support til borger.dk.

Der ændres ikke i opgaveporteføljen i supporttilbuddene i forbindelse med samlingen, der finder sted løbende i de kommende år.