Support til borgere og virksomheder

Har borgere og virksomheder brug for hjælp til for eksempel MitID eller Digital Post, kan de kontakte Den Samlede Support (DSS).

Den Samlede Support (DSS) skal sikre én samlet supportadgang til de store it-løsninger, så borgere og virksomheder oplever et højt og sammenhængende serviceniveau.

Den Samlede Support varetager supporten af en række af Digitaliseringsstyrelsens statslige- og fællesoffentlige løsninger.

Det er Erhvervsstyrelsens kundecenter i Nykøbing Falster, som driver supporten.