Bedre support til borgere og virksomheder

Når borgere og virksomheder har problemer med fx MitID, NemLog-in eller Digital Post, skal det være nemmere for dem at få den rigtige hjælp. Derfor samles en række nuværende supporttilbud til fælles infrastrukturkomponenter og portaler.

Formål

Med initiativ 1.4 får borgere og virksomheder ét samlet supporttilbud, som de kan kontakte for at få hjælp til MitID, NemLog-in, Digital Post, NemKonto, Virk og borger.dk.

Det er udbuddene af MitID, NemLog-in og Digital Post, der giver mulighed for at tilrettelægge den nuværende supportmodel mere hensigtsmæssigt.

Der ændres ikke i opgaveporteføljen i supporttilbuddene i forbindelse med samlingen, der forventes at finde sted i de kommende år.