Indsatsområder for digital inklusion

En af Danmarks udfordringer er at udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at være en del af det moderne vidensamfund og at kunne være digital i kommunikationen med det offentlige.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder med denne udfordring gennem udvikling af danskernes it-færdigheder.

It-hjælp omfatter dels konkrete færdigheder i at kunne anvende teknologi, dels kompetencer som det at kunne finde og strukturere information og kommunikere digitalt med andre.

Flere initiativer er rettet mod at styrke befolkningens it-færdigheder - både bredt og i forhold til de it-udfordrede grupper.