Konference for digital inklusion

I foråret 2022 afholdte Digitaliseringsstyrelsen for første gang Konference for digital inklusion.

Konference for digital inklusion

 

Digitaliseringsstyrelsen inviterede sammen med KL og Danske Regioner til den første konference om digital inklusion onsdag den 2. marts i København.

Konferencen bestod af en kombination af faglige oplæg, workshop og udveksling af viden og erfaringer mellem forskere, praktikere, offentlige myndigheder, interesseorganisationer og andre relevante deltagere.

Om programmet

Programmet var bygget op om tre spor - Borgeren i centrum, Nyt land og Inklusion by design.

Oplægsholderne var blandt andet Bydelsmødrene og Baba (Fonden for Socialt ansvar), ITU, Københavns Professionshøjskole, Digitaliseringsstyrelsen, KL, Ligeværd, Biblioteket Frederiksberg, Roskilde Universitet, DR, Vejle Kommune og Pentia A/S (på vegne af ATP).

Programmet indeholdt to paneldebatter, hvor forskellige myndigheder, forskere og interesseorganisationer deltog. Herunder Danske Handicaporganisationer, KL, Danske Regioner, Digitaliseringsstyrelsen, Ældre Sagen, IT-universitetet, Københavns Kommune, Tænketanken Mandag Morgen og Institut for menneskerettigheder. 

Se det fulde program 

Find opslag og tweets fra dagen på LinkedIn og Twitter under #diginkl22 #digitalinklusion #digitaliseringforalle.