Alternative veje

De analoge veje, der tidligere var velfungerende alternativer til de digitale processer, kan i dag være svære at finde og gennemføre for borgerne.

KL har sammen med tre kommuner kortlagt nogle ikke-digitale brugerrejser med henblik på at forbedre den alternative vej for borgere, pårørende og kommune, når de skal flytte til ældre- eller plejebolig. Hensigten har været at styrke den alternative vej som et velfungerende alternativ til den digitale proces.

Oplæg ved

  • Anne Sofie Thomsen, specialkonsulent i KL, om kommunalt feltstudie om analyse af flytning til ældre- eller plejebolig. Med en baggrund i servicedesign, retorik og digitalisering arbejder Anne-Sofie for at brugerperspektivet sikres i digitaliseringen og udvikling af offentlige services.