Et digitalt samfund for alle?

Hvad har digitaliseringen af det danske samfund gjort for digitalt udfordrede borgere?

Hvordan skaber vi et digitalt samfund for alle? Sessionen samler teoretikere og praktikere i en dialog om visioner, faldgruber og forudsætninger.

Paneldebat med moderator, Carsten Ortmann 

  • Søren Skaarup, postdoc, IT-universitetet
  • Mette Boskov Vedsmand, vicedirektør, Socialforvaltningen, Københavns Kommune
  • Rikke Frank Jørgensen, seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder
  • Christian Ingemann, udviklingschef, Tænketanken Mandag Morgen