Hvor er digital inklusion på vej hen?

Hvor er det digitale Danmark på vej hen og hvilke krav stiller det til den digitale inklusion?

Digitalisering spiller en væsentlig rolle i vores alles hverdag og den digitale udvikling stopper ikke. Vi tager inklusionsbrillerne på til en paneldebat om retningen for digital inklusion i det mere og mere digitale samfund.

Paneldebat med moderator, Susanne Duus

Deltagere

  • Mette Lindstrøm Lage, vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen
  • Frederik Nordentoft Andersen, kontorchef, KL
  • Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner
  • Thorkild Olesen, formand, Danske Handicaporganisationer
  • Louise Kambjerre Scheel, jurist og seniorkonsulent, Ældre Sagen.