Hvordan gør vi det let at være støtteperson?

WORKSHOP - Digitalt udfordrede borgere kan have svært ved at håndtere adgangskoder og det vanskeliggør hjælp og vejledning fra støttepersoner

På workshoppen prøver I som deltagere kræfter med at designe løsninger, der kan hjælpe støttepersoner til at vejlede og hjælpe digitalt udfordrede borgere sikkert og trygt.

Workshoppen vil både fokusere på at komme med løsningsforslag og gode idéer og give indsigt i, hvordan Design Thinking og mini-designsprint kan bruges til netop det.

Workshop ved

  • Helle Egly Jespersen, Digitaliseringsstyrelsens Kontor for digital service, har siden 2016 som projektleder arbejdet med sammenhængende brugerrejser på tværs af det offentlige. Herunder bl.a. projekter om skilsmisse, at flytte til udlandet, unge der skal blive digitale borgere og unge der skal begynde på en videregående uddannelse.
  • Nicoline Gisselbæk, Digitaliseringsstyrelsens Kontor for digital service, er servicedesigner med værktøjskassen i orden og forståelse for digitale designprocesser og borgerinddragelse. Nicoline har bl.a. erfaring fra brugerrejse-projekter om at flytte til udlandet, starte på en videregående uddannelse og at blive forælder for første gang.