Hvordan understøtter vi bedst civilsamfundet?

Pårørende, støttepersoner og frivillige yder en vigtig indsats for de digitalt udfordrede borgere. Men hvordan understøtter vi fra offentlig side bedst civilsamfundets kræfter?

Hør, hvordan Bydelsmødrene og Baba gennem uddannelse og et konkret samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen bidrager til at udbrede det offentliges digitale løsninger til ikke-vestlige indvandrerkvinder og mænd.

Bliv også klogere på ’uformelt digitalt velfærdsarbejde’, som Britt Ross Winthereik, professor ved ITU, netop nu undersøger i et nyt forskningsprojekt. Forskningen undersøger blandet andet digital inklusion ved at se på betingelserne for digitalisering og herunder, hvori det uformelle hjælpearbejde består.

Oplæg ved

  • Celina L. H. Kramer, Konsulent ved Bydelsmødre, Fonden for Socialt Ansvar. Uddannet lærer og cand.soc. i Uddannelsesvidenskab.
  • Shazia Mughal, Konsulent ved Bydelsmødre, Fonden for Socialt Ansvar og frivillig bydelsmor på Frederiksberg.
  • Barbara Patricia Nino Carreras , ph.d.-studerende ved ITU [bio udestår]. 
  • Brit Ross Winthereik, professor på ITU i København og leder af Center for Digital Velfærd samme sted.