Tak for din tilmelding

Tak for din tilmelding til Konference for digital inklusion den 2. marts 2022.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sende en kvittering for tilmelding i vores system.

Har du fortrudt din tilmelding eller er du blevet forhindret i at deltage, hører vi meget gerne fra dig. 

Inden konferencens afholdelse kontaktes alle tilmeldte, hvorved der korrigeres for eventuelle fejl-tilmeldinger. 

Sådan behandler vi din indsendte data

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K
CVR-nr.: 34 05 11 78
Telefon: 33 92 52 00

Finansministeriets koncern har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4
1301 København K

Digitaliseringsstyrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Formålet med Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger er at have kontaktoplysninger på dig i forbindelse med udsendelse af prakti-ske oplysninger i forbindelse med afholdelse af konferencen, fx program for konferencen, aflysning etc., eller i tilfælde af no-show til konferencen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Personoplysningerne bliver behandlet med samtykke fra den registrerede i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Samtykke gi-ves i forbindelse med tilmelding.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
  • Navn
  • E-mailadresse
  • Organisation
  • Sektor du arbejder i
  • CVR-nr. 
  • EAN-nr. 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandlere, der bistår med drift og administration af vores it-systemer.

Digitaliseringsstyrelsen opbevarer dine personoplysninger i op til tre måneder efter konferencens afholdelse (den 2. marts 2022).

Du kan dog til enhver tid trække din tilmelding til konferencen tilbage ved at skrive en mail til .

Du kan altid trække din tilmelding til konferencen tilbage. Det kan du gøre ved at skrive en mail til . Hvis du gør det, så sletter vi dine personoplysninger.

Personoplysningerne vil blive endeligt slettet senest tre måneder efter din afmelding. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne i særlige tilfælde i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.