Netværkets medlemmer

Netværket består af:

 • Aalborg Bibliotekerne
 • Aktive Pensionister
 • AOF Danmark
 • Borgerservice Danmark
 • Bydelsmødrene
 • Børnerådet
 • CP Danmark (Spastikerforeningen)
 • Danmarks Biblioteksforening
 • Danmission
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Flygtningehjælp
 • Dansk Metal - Uddannelses- og IKT-sekretariatet
 • DOF - Dansk Oplysnings Forbund
 • Danske Døves Landsforbund
 • Danske Handicaporg.
 • Danske Seniorer
 • Danske Ældreråd
 • Den Sociale Retshjælps Fond
 • DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning)
 • DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Faglige Seniorer
 • FinansDanmark
 • FOA
 • FOF - Folkeligt Oplysnings Forbund
 • Foreningen Danske DøvBlinde - FDDB
 • Frederiksberg Bibliotekerne
 • Gentofte Centralbibliotek
 • Herning Bibliotekerne
 • Hjernesagen
 • Hjerneskadeforeningen
 • Høreforeningen
 • IBOS - Instituttet for Blinde Og Svagsynede
 • KFUM's Sociale Arbejde
 • KL
 • Krifa
 • Landsforeningen af VæreSteder
 • Landsforeningen Autisme
 • Landsforeningen LEV
 • Ligeværd
 • LOF - Liberalt Oplysningsforbund
 • Muslimernes Fællesråd
 • Mændenes Hjem
 • Odense Centralbibliotek
 • Odense Kommune
 • Ordblinde/Dysleksiforeningen
 • Region Hovedstaden, Kommunikationscentret
 • Region Syd, Center for kommunikation og velfærd
 • Roskilde Centralbibliotek
 • Sammenslutningen af Unge Med Handicap
 • SAND - de hjemløses landsorganisation
 • Scleroseforeningen
 • Settlementet på Vesterbro
 • Skattestyrelsen
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Socialt Udviklingscenter SUS
 • Telecentre Danmark
 • Varde Kommune
 • Vejle Bibliotekerne
 • Vollsmose Sekretariatet
 • ÆldreSagen