Referat fra netværksmøde afholdt den 1. marts 2016, Netværket for Digital inklusion

Her finder du referat fra netværksmøde afholdt den 1. marts 2016 for Netværket for Digital inklusion.

Velkommen v/ Ældre Sagen og DIGST

Ældre Sagen og DIGST bød velkommen og takkede for deltagernes bidrag til udformningen af netværksmødets program.

Bordet rundt

Omkring bordene fortalte hver deltager kort, hvad de havde arbejdet med i deres organisation siden sidste netværksmøde i august.

Den kommende digitaliseringsstrategi v/ DIGST

DIGST orienterede om den kommende digitaliseringsstrategi for 2016-2020. Strategien forventes vedtaget i løbet af foråret.

Læs mere om digitaliseringsstrategien 2016-2020

Inspirationsworkshop til anvendelse af og udviklingsinput til Demomiljøet

DIGST præsenterede et nyt demomiljø til NemID og Digital Post. Efter præsentationen kom deltagerne med input til videreudvikling af demomiljøet, fx forslag om en demoversion af tilmelding til NemSMS og demomiljøet på andre sprog.

Læs mere om Demomiljøet

Hent faktaark om Demomiljøet 

Læs mere om Demomiljøet på demo.borger.dk

Temashopping

4 netværksmedlemmer præsenterede egne projekter og erfaringer i en temashopping:

 1. Kristian Krogh Hansen fra Ældre Sagen præsenterede deres arbejde med beboercaféer. Kontakt Kristian for mere information på

 2. Mette Davidsen fra Ligeværd præsenterede et læringsspil om NemID: DigiSafe. DigiSafe forventes lanceret efter sommeren i 2016 og vil være gratis at downloade fra App Store og Google Play.
  Se film om DigiSafe på youtube.com

 3. Villads Bach Petersen fra Socialt Udviklingscenter præsenterede en nyudviklet videndelingsplatformen: National videnbank for social IT. Her kan alle, og særligt fagpersoner, finde, anmelde og dele informationsteknologier til mennesker med funktionsnedsættelser. Platformen forventes lanceret i marts 2016.
  Kontakt Villads for mere information:
 4. Svend Frederiksen fra KFUM’s Sociale arbejde, Frederiksberg, fortalte om sine erfaringer med at arbejde med digitale medier via hjælp til selvhjælp.

Oplæg og debat v/ Tabita Nyberg-Petersen, Projekt UDENFOR

Tabita Nyberg-Petersen fortalte om Projekt UDENFOR, der arbejder med digital inklusion af hjemløse.

Se film om Projekt UDENFOR på Youtube

Læs mere om Projekt UDENFOR på udenfor.dk

Workshop om, hvordan vi bedst gør brug af netværket

Omkring bordene blev der diskuteret, hvordan vi i netværket bedst kan udnytte fælles snitflader og bruge hinanden mellem møderne. Derudover kom der ønsker til møderne fremadrettet:

 • Kort status fra DIGST med væsentlige statistikker og undersøgelser
 • Kort præsentationsrunde i plenum om, hvem vi er, og hvorfor er vi her.
  Rokering i løbet af dagen, så man får talt med så mange som muligt.
 • Mulighed for, at medlemmerne på egen hånd inviterer netværksmedlemmerne til sparringsmøder, fx om et nyt projekt.
 • Inspirerende oplægsholdere udefra.

Opsamling v/ DIGST

DIGST opfordrede deltagerne til at byde ind med emner til næste netværksmøde.

DH (Danske Handicaporganisationer) i Taastrup vil gerne lægge lokaler til næste
netværksmøde, som afholdes i september.

Nyttige links

Læs mere om Netværk for digital inklusion

Læs mere om hjælp til it-undervisning (for it-undervisere og formidlere)

Læs mere om materialer til digital kommunikation med borgeren på borger.dk

Følg med i kampagneaktiviteter ved at ’like’ facebook.com/startpaanettet